Het Gebouw als tijdelijke dependance Marelandschool onacceptabel

Directeur van de Vrije School Mareland, Elisabeth Steinmeijer-van Ooijen, wil één locatie waar vier klassen gedurende de overbruggingsperiode voor nieuwbouw gehuisvest kunnen worden. Eén plek op loopafstand van het hoofdgebouw aan de Marelandsingel. Het Gebouw dat nu door de gemeente als tijdelijke dependance wordt aangeboden vindt zij onacceptabel. Een noodbouw op het plein van Mareland, de Jennerplaats, het Slachthuisterrein of aan de Pasteurstraat wel een alternatief.

door Hans Schuurman

De Vrije School Mareland aan de Maresingel is een school op antroposofische basis, met als kernwaarden samen leren, leven en vieren. Deze basisschool verheugt zich in grote belangstelling van ouders en kinderen. De geplande uitbreiding van het aantal lokalen bij hoofdlocatie hield echter geen gelijke tred met het leerlingenaanbod. “En de school zou allang uitgebreid zijn als de gemeente in 2019 niet had besloten te stoppen met bouw en verbouw van scholen”, aldus Steinmeijer-van Ooijen.

Vorig jaar kregen ze schoollokalen toegewezen bij Nieuwplaatz een oude school aan de Sumatrastraat. Het leverde een golf van protest op bij de ouders vanwege de slechte bereikbaarheid, de onveilige (verkeers)situatie plus de totale afwezigheid van een antroposofische sfeer.  

Steinmeijer-van Ooijen: “In juni dit jaar kreeg de school drie lokalen in Het Gebouw aangeboden. Op dat moment was nog niet eens voorzien in ruimtes voor leerlingenzorg, een lerarenkamer noch aan plaatsen om gestalte te geven aan het vrijeschool concept. En op het plein was geen ruimte voor de klassen om te spelen. De andere scholen in Het Gebouw zien evenmin een oplossing voor deze problemen”. En zij vervolgt: “Vervolgens werd onderzocht of er in de buurt openbaar groen was waar de Mareland leerlingen terecht konden. Wij kwamen tot de conclusie dat daarvoor rond Het Gebouw geen uitdagende en veilige plekken waren, waar onze kinderen onder toezicht kunnen bewegen, spelen en leren”. “Het Gebouw is absoluut geen locatie waar onze onderwijs identiteit tot uiting kan komen”.

“Onze school heeft in 2019 lokalen aan de Maresingel bekeken, de plek waar indertijd een mbo-school gehuisvest was”, aldus Steinmeijer-van Ooijen. “De gemeente was niet bereid om hiervoor middelen vrij te maken. Het ging nota bene om een bedrag van € 2. 700,- per maand, voor 100 kinderen is dat het luttele bedrag van € 27,- per leerling per maand voor een veilige plek waar onderwijskwaliteit geboden kan worden in hun ‘gouden basisschooljaren’ geboden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *