Voortbestaan Ins Blau voor dit seizoen gered

Theater Ins Blau krijgt € 110.000 extra subsidie uit het coronaputje voor seizoen 2022-2023 van de gemeente. Het college van B&W volgt hiermee de oproep van de gemeenteraad na een noodkreet van directeur Kees van Leeuwen dat het theater financieel dreigt om te vallen. Maar het stadsbestuur beknibbelt op de opgevoerde salariskosten. Zij ziet in de medewerkers vooral enthousiaste vrijwilligers/amateurs, geen professionals die recht hebben op de bij hun functie behorende cao-salaris en pensioen.

door Hans Schuurman

Ins Blau opende haar deuren in 2012. Het is een vlakvloer theater. Net als de ruimte in het LAK theater destijds, die de universiteit weer ombouwde als collegezaal. In een vlakvloer theater kijkt het publiek naar beneden óp  het toneel, waardoor zij zich één voelt met het spel en de acteurs. Het contact met de spelers is daardoor intiemer.  

Een aantal jaren geleden was Ins Blau in een experimentele fase, een kleinschalig theater, bemenst met vrijwilligers die ‘het vak’ wilde leren. Ins Blau heeft zich verder ontwikkeld en maakt inmiddels deel uit van de culturele basisinfrastructuur van Leiden, erkent de gemeente. Daaruit volgt van zelfsprekend de wens de beloning van het personeel hiermee in overeenstemming te brengen, vindt de gemeente ook. Zij prijst Ins Blau uitbundig de lucht in voor haar kennis en kunde, maar houdt de hand op de knip.

De gemeente: “In de subsidieaanvraag voor 2023 en de begeleidende brief aan het college vraagt Ins Blau voor 2023 een bedrag van € 417.278 aan loon- en salariskosten. Dat is een stijging van 92 % ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2021 waren de loon- en salariskosten € 217.262 “.

En de gemeente vervolgt: “Culturele instellingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun gezonde bedrijfsvoering. Ins Blau genereert inkomsten uit kaartprijs, de

commerciële verhuur en dient de groeiende personeelskosten en kostentoename in principe uit eigen inkomsten te bekostigen”

Directeur Van Leeuwen als reageert als volgt: “Theater Ins Blau waardeert het collegebesluit, waarmee de 110 duizend euro wordt vrijgemaakt om te voorkomen dat het theater moet sluiten. De motivering van de gemeente om niet het hele benodigde bedrag beschikbaar te stellen wekt echter bevreemding”.  Dat B&W besloten heeft om niet het hele bedrag dat nodig is beschikbaar te stellen en vraagtekens zet bij de onderbouwing, betreur hij. Tekenend voor het overleg met de gemeente, aldus van Leeuwen, is de uitspraak: “In een mondeling overleg met de gemeente stelde de wethouder dat een pensioenvoorziening misschien niet nodig is. Van Leeuwen: “In Theater Ins Blau werken we vanaf 2012 in loondienst en vallen onder CAO Nederlandse Podia. Onze vrijwilligers werken uitsluitend voor de bar tijdens de voorstellingen. Stagiairs hebben we ook, minimaal twee per jaar, maar die vervangen geen personeel. Begeleiding van hen, kóst ons tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *