Buurt vreest onveiligheid bij Sociaal Pension

De wijkverenigingen Transvaal en Stationsgebied wendde zich in een brief over het hoofd van bouwwethouder Julius Terpstra tot de gemeenteraad en willen alleen verder praten over het Sociaal Pension onder hún voorwaarden. Tussen het woonwijkje dat gaat verrijzen op de plek waar nu nog het oude belastingkantoor (vluchtelingenopvang) en de Morspoort parkeergarage staan, worden ca. 500 woningen gebouwd en daartussen een voorziening voor 40 tot 50 voormalige dak – en thuislozen. “Mag niet, is onveilig”, aldus omwonenden.

door Hans Schuurman

Momenteel, op bijna de zelfde plek in de oude Marechausseekazerne, wonen 28 dak- en thuislozen in de dependance van De Binnenvest. De bewoners worden ondersteund en begeleid in hun dagelijks leven voor her-deelname aan de samenleving.

De beide wijkvereniging vrezen voor de veiligheid van de toekomstige bewoners. Na een informatieve buurtbijenkomst met Terpstra schreven zij een brief aan de gemeenteraad met eisen, waaraan eerst voldaan moest worden om hen te bewegen weer met de wethouder aan tafel te gaan zitten. De wijkvertegenwoordigers nemen aanstoot aan Terpstra beoogde werkwijze die de problemen ‘op een geheel andere manier te willen aanvliegen’, namelijk zonder expertise van buitenaf, zonder participatie maar met een klankbordgroep. De risicoanalyse zou volgens Terpstra samen met de omliggende bewoners gemaakt worden. De wijkbestuurders stellen daar echter weinig vertrouwen in. Zij zeggen de expertise te missen en het aanbod van de gemeente die hen de expertise aanbiedt door De Binnenvest, verwerpen zij vanwege betrokkenheid van de Binnenvest bij het project.

Wethouder Julius Terpstra reageert mild, wil geen olie op het vuur gooien: Terpstra: “Er zijn meer beschermde woonplekken nodig in de nabije toekomst. Dat geeft de Binnenvest aan op basis van de huidige wachtlijsten en de ontwikkeling van de doelgroep”. “Ik realiseer me”, aldus Terpstra, dat beslissing voor een definitief sociaal pension in Transvaal impact heeft voor deze wijk”. “Tegelijkertijd moeten ook deze kwetsbare mensen een veilig thuis hebben en is het juist voor hen fijn om in een vertrouwde omgeving te kunnen blijven”. En hij vervolgt:  “Buurtbewoners geven aan dat het met het huidige sociaal pension best goed gaat, al is er soms wel eens overlast. Graag ga ik de aankomende periode met de buurt, de Binnenvest, de woningbouwcorporatie, de wijkverenigingen en de wijkagent in gesprek gaan over hoe we op zo’n goed mogelijke manier het sociaal pension kunnen inpassen in de nieuwe plannen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *