Hoe gaat het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Telderskade heten?

Leidenaren konden tot 30 september meedenken over een naam voor het nieuwe Indoor Sportcentrum aan de Telderskade. Aanbevelingen werden gedaan door de Leidse Sportfederatie, Topsport Leiden en honderden Leidenaren, B&W beslist. De naamgever moet overleden zijn en iets met de Leidse sport te maken hebben. Eén favoriete naam ligt op ieders lip: Aad van der […]

Lees verder


Het Gebouw als tijdelijke dependance Marelandschool onacceptabel

Directeur van de Vrije School Mareland, Elisabeth Steinmeijer-van Ooijen, wil één locatie waar vier klassen gedurende de overbruggingsperiode voor nieuwbouw gehuisvest kunnen worden. Eén plek op loopafstand van het hoofdgebouw aan de Marelandsingel. Het Gebouw dat nu door de gemeente als tijdelijke dependance wordt aangeboden vindt zij onacceptabel. Een noodbouw op het plein van Mareland, […]

Lees verder


Binnenstadbewoners klagen over overlast van boten

Het afgelopen zomerseizoen ontvingen de wijkbestuurders van de binnenstad klachten over de overlast van hun leden die langs drukke vaarroutes, zoals de Oude – en Nieuwe Rijn, wonen. Arthur Elias, voorzitter Maredorp-de Camp en Foppe van Rees Vellinga, voorzitter van Pancras-West klommen in de pen. Zij deden een boekje open over de hinder en vroegen […]

Lees verder


 3 October feest voor jong en oud

Het 3 October feest van Leidens’ ontzet was, na twee onvolkomen coronajaren, weer bijna als vanouds. Verspreiding van activiteiten in plaats en tijd maakten ‘t veilig en gezellig. De organisatoren troffen met enige terughoudendheid beveiligingsmaatregelen en wisten verstikkende drukte op de geijkte plekken te voorkomen. Dit jaar bezorgden de hoge (loon) kosten van technisch – […]

Lees verder