Te weinig huishoudelijke hulpen voor Wmo gerechtigden

Ongeveer 100 Leidenaren, ouderen en mensen met een beperking,  krijgen geen huishoudelijke hulp waar zij volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wél recht op hebben. Personeelskrapte en hoog ziekteverzuim bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders zijn de oorzaak. Wethouder Julius Terpstra (Wonen en Welzijn) verwacht evenmin een snelle verbetering in de situatie. Sinds de […]

Lees verder


Gemeente Leiden Koploper ?

Gemeente Leiden gaat in 2023 het goede voorbeeld geven door in alle gemeentelijke kantoren herbruikbare bekers te introduceren. Hiermee wil zij andere bedrijven en instellingen stimuleren ook wegwerpbekers te gebruiken. Wethouder Yvonne van Delft: “Dit is het juiste moment ervoor, in een circulaire economie hebben wegwerpproducten geen toekomst”. door Hans Schuurman Jaarlijks worden er in […]

Lees verder


Vuurwerkvrije gebieden uitgebreid bij Oud & Nieuw

Bij de komende jaarwisseling wordt het station district toegevoegd aan de plaatsen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden. De raadsleden van Partij voor de Dieren en GroenLinks bepleitten met verwijzing naar een twaalftal grote steden in Nederland dat ook Leiden binnen een paar jaar een algemeen vuurwerkverbod moest instellen. Maar de meerderheid van de raadsleden […]

Lees verder


Gaan er deeltweewielers in Leiden rijden?

Van de deeltweewielers, fietsen waarvan tegen betaling meerdere mensen gebruik van kunnen maken, zoals deelfietsen, deelscooters en deelbakfietsen, is de laatste veruit favoriet bij het gemeentebestuur. Omdat de deelbakfiets de meeste autoritten vervangt. Daarom is het college van B&W van plan een project te starten met deelbakfietsen. In het verleden was hun keuze voor een […]

Lees verder


Iedereen winnaar bij begrotingsbehandeling 2023

De begroting van Leiden 2023 vol met bedragen die het stadsbestuur volgend jaar mag besteden, werd vorige week door de gemeenteraad vastgesteld. Geen slaande deuren noch verhitte hoofden bij de coalitie – óf oppositie partijen. D66 fractievoorzitter Sander van Diepen: “De college dragende partijen en de oppositie hebben dit jaar niet naar de verschillen maar […]

Lees verder


Gemeente helpt minima in energiearmoede

Koekasten op leeftijd zijn vaak energieslurpertjes maar ook na 10 jaar trouwe dienst vervullen ze hun taakje vaak nog naar behoren. En goede huishoudelijke spullen afdanken, strijdt weer met duurzaamheid. De subsidieregeling van € 300 voor aankoop van energiezuinige koelkasten geeft Leidenaren met een bescheiden beurs een moment ter heroverweging. door Hans Schuurman “Een nieuwe […]

Lees verder


Inloopspreekuur in Huis van de Buurt  

De Sociale wijkteams (Swt’s) in Leiden gaan zich nog meer dan voorheen inzetten voor vroeg signalering van problemen van hun wijkbewoners. Vroeg signalering moet later kostbare hulpverlening voorkomen. De gemeente subsidieert de daarvoor benodigde extra menskracht. Een inloopspreekuur in Huizen van de Buurt verlaagt de drempel voor advies of hulp. Aan Ingrid Linnemans, directeur Swt’s, […]

Lees verder