Een betonnen loopgoot voor bezoekers van Hortus Botanicus?

De Hortus Botanicus wil een ‘rondloopje’ aanleggen opdat bezoekers niet op hun schreden hoeven terug te lopen of per ongeluk de tuin verlaten door het bestaande draaihek. Hiervoor moet op het talud aan de 5e Binnenvestgracht over 28 meter een betonnen loopgoot worden aangelegd. Het plan stuit op bezwaren van de buurtbewoners. “Het moet maar eens afgelopen zijn met de verdere verpretparkisering van Leiden”, fulmineert Kees Walle een bewoner van dit idyllisch grachtje.

door Hans Schuurman

Volgens de woordvoerder van de Hortus Botanicus is de aanpassing nodig omdat de huidige situatie verwarrend is voor de bezoekers. De Hortus wil de omgeving aantrekkelijker door de aanleg van een waterzuinige, mediterrane tuin, waarmee wordt uitgelegd wat een klimaatbestendige tuin is. En de vertegenwoordiger van Hortus vervolgt: “Wij hebben voorafgaand aan het definitief ontwerp twee bijeenkomsten met omwonenden georganiseerd en overlegt met de gemeente. Alternatieven zoals een gelijkvloerse kruising zijn onderzocht en niet haalbaar bevonden”.

De buurtvereniging beschrijft in haar boze brief aan de gemeenteraad waar het aan mankeert. “De bestaande stenen brug over de 5e Binnenvestgracht en wordt vervangen door een hogere stalen brug. Onder deze brug wordt, op de bodem van de gracht een 28 meter lange betonnen loopgoot gebouwd. Aan beide zijden van deze bak zullen looppaden met een totale lengte van 40 meter aansluiten”. En zij gaat verder: “Voor de aanleg van de loopgoot wordt plaatselijk de beschoeiing aangepast, het talud afgegraven en een imposante rij van ongeveer 30 meter beukenhaag geveld. Op deze wijze ligt het nieuwe looppad op de oever en dus vol in het zicht van de 5e Binnenvestgracht”.

De Hortus beoogt met haar plan dat het merendeel van de (thans) 185 000 jaarlijkse bezoekers over dit nieuwe looppad geleid zullen worden. Het betekent wel dat ten tijde van hoge bezoekersaantallen er per uur honderden bezoekers door deze loopgoot paraderen. De buurtvereniging vindt het een aanslag op het beschermde stadsgezicht van de 5e Binnenvestgracht. Verstening in plaats van vergroening, aantasting van de habitat van watervogels en -planten plus annexatie van de gracht als toeristische attractie

Verpretparkisering

De bezoekers van Hortus die door de goot lopen zijn vanaf hun middel zichtbaar voor de passanten van de 5 e Binnenvestgracht. Koddig, hé? Walle windt zich weer vreselijk op: “Dat is toch geen gezicht, halve mensen die achter een betonnen muurtje door de gracht lopen.” Walle ziet in het voorstel van de Hortus als het de zegen van de gemeente krijgt, wéér een poging Leiden te verpretparkisering. De stad aantrekkelijker maken voor toeristen dat ten koste gaat van het woongenot van de buurt. “Leiden is in de eerste plaats voor Leidenaren, niet voor de toeristen. Wij moeten niet ontsporen als in Amsterdam. De wijkvereniging ziet nog wel goede alternatieven. De Hortus verwijst naar haar website: https://hortusleiden.nl/de-hortus/projecten/rondje-sterrewacht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *