Inloopspreekuur in Huis van de Buurt  

De Sociale wijkteams (Swt’s) in Leiden gaan zich nog meer dan voorheen inzetten voor vroeg signalering van problemen van hun wijkbewoners. Vroeg signalering moet later kostbare hulpverlening voorkomen. De gemeente subsidieert de daarvoor benodigde extra menskracht. Een inloopspreekuur in Huizen van de Buurt verlaagt de drempel voor advies of hulp. Aan Ingrid Linnemans, directeur Swt’s, de vraag voor welke problemen kan men terecht en wie je vervolgens helpt?

door Hans Schuurman

Toen Linnemans als directeur aantrad vorig jaar had het stadsbestuur met de plaatselijke welzijnsorganisaties, Incluszio, SOL en BuZ al nieuwe dienstverleningsafspraken gemaakt. Zoals dit inloopspreekuur van Incluszio dat heel toepasselijk ‘Een Goede Buur’ heet. Die welzijnsservice sluit qua locatie en dienstverlening goed aan op het werk van de ca. 70 zorgprofessional van de   7 Swt’s verspreid over de stad.

De Swt’s krijgen rechtstreeks of veel vragen doorgespeeld over financiële problemen. Hulp wordt verleend door hun deskundige medewerker die zich op zijn beurt soms laten ondersteunen door vrijwilligers van ‘Schuld hulp maatje’ of Humanitas. In de sfeer van relatieproblemen, soms mét huislijk geweld, kunnen de Swt’s bemiddelen bij de aanpak. En voor immobiliteit, bijvoorbeeld van ouderen voor wie naar de apotheek of de supermarkt fietsen niet meer gaat, kunnen zij voor een cliënt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); een scootmobiel aanvragen. Woningaanpassingen, zoals obstakels in huis wegnemen voor de cliënt met een rollator of een traplift naar boven aanleggen, maakt het soms mogelijk in het eigen huis én vertrouwde omgeving te blijven wonen. Hulp bij het huishouden arrangeren, via de Wmo is mogelijk, als de huisvrouw op leeftijd geen hulp uit eigen netwerk heeft en dan meer tijd heeft voor sociale contacten en niet de hele dag moet sloven, stoffen, zuigen en wassen. Dagbesteding om eenzaamheid te bestrijden óf om de loodzware last van een (licht) dementerende echtgenoot niet de hele dag te hoeven dragen. Linnemans vertelt tot slot dat Swt’s tegenwoordig veel vragen krijgen over cliënten met geestelijke gezondheid klachten. Psychische aandoeningen zoals depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen die het leven vergallen.

Hulp van welzijnsorganisatie

ehalve preventie, doorverwijzer en adviseur van de gemeentelijk indicatiesteller is het Swt ook begeleider van individuele cliënten. De medewerkers van de Sociale wijkteams hebben als thuisbasis de zorginstellingen Libertas Leiden, Radius; Kwadraad (Maatschappelijk werk) en MEE. Plus de Wmo consulent die gedetacheerd is vanuit de gemeente. Van de Swt cliënten krijgt het overgrote deel een Wmo indicatie gevolgd door professionele hulp. Een aanzienlijk kleiner deel cliënten wordt doorverwezen naar een welzijnsorganisatie, een vrijwilligersorganisatie of lost ’t op uit eigen netwerk.  De inloopmomenten in de Huizen van de Buurt zijn: Maandag 9.00 – 11.00 uur; Dinsdag 9.00-11.00 uur; Donderdag 13.00 – 15.00 uur. Het Sociaal wijktrem is ook telefonisch te benaderen 14071 optie 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *