Te weinig huishoudelijke hulpen voor Wmo gerechtigden

Ongeveer 100 Leidenaren, ouderen en mensen met een beperking,  krijgen geen huishoudelijke hulp waar zij volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wél recht op hebben. Personeelskrapte en hoog ziekteverzuim bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieders zijn de oorzaak. Wethouder Julius Terpstra (Wonen en Welzijn) verwacht evenmin een snelle verbetering in de situatie. Sinds de invoering in 2019 van het zogenaamde abonnementstarief staat de huishoudelijke hulp onder grote druk

door Hans Schuurman

Leidenaren die al een huishoudenhuishoudelijke hulp via de Wmo krijgen, behouden deze voorziening. De noodmaatregel treft nieuw e cliënten en mensen die op de wachtlijst staan. Om die cliënten zo goedmogelijk van dienst te zijn en de wachtlijst niet verder doen oplopen wordt een normenkader ‘schoon en leefbaar huis’ afgeschaald .

Eigen bijdrage

Dit personeelstekort in de verzorging kan niet helemaal los gezien worden van de ophanden zijnde afschaffing van het z.g. abonnementstarief, met een eigen bijdrage van € 19 per maand. De forse groei de afgelopen jaren van het aantal aanvragers ine hogere inkomensgroepen. Per 1 januari 2025 wordt meer rekening gehouden met de draagkracht van de aanvrager. Praktisch betekent dit dat huishoudens met een inkomen boven 185% van het sociaal minimum, in 2021 was dit circa € 30.000 voor een alleenstaande AOW-gerechtigde, een hogere eigen bijdrage zullen betalen. Voor een huishouden met een inkomen van € 1.000 boven dit grensbedrag zal de maandelijkse eigen bijdrage circa € 25 zijn. En vanaf een inkomen van circa € 66.000 wordt de maximum eigen bijdrage € 255 per maand. Door dit soort bedragen zal er veel minder vraag zijn naar huishoudelijke medewerkers. Mogelijk anticiperen de huidige hulpen in de huishouding op deze teruglopende vraag naar hun werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *