Meer taken maar geen geld voor Sociaal wijkteams

De leden van het Sociaal wijkteams (Swt’s) werken zich een slag in de rondte in het sociaal domein als verwijzer, adviseur en begeleider van individuele cliënten. De gemeenteraad stemde donderdag met 34 stemmen vóór en met 5 tegen over de uitbreiding van hun taken. Meer geld is niet nodig, zei welzijn wethouder Julius Terpstra, alles zit al in de functie. Hij verwacht met preventie en vroeg signalering op termijn minder geld nodig te hebben als de Swt’s er bovenop zitten.   

door Hans Schuurman

Tegen stemmers waren Partij Sleutelstad en de SP. Thijs Vos van Partij Sleutelstad vroeg aandacht voor de hoge werkdruk en maakte een voorbehoud bij de extra taken toedeling. De Swt’s verspreid over de stad adviseren wijkbewoners met financiële problemen, vragen over woningaanpassingen, relatieproblemen, een eventueel recht op een scootmobiel of over zaken als dagbesteding voor hun licht dementerende partner.

De medewerkers van de Swt’s het zijn Hbo-geschoolde sociaal werkers, met als thuisbasis de zorginstellingen Libertas Leiden, Radius; Kwadraad (Maatschappelijk werk) en MEE. De Wmo consulent in het team is gedetacheerd vanuit de gemeente. Veel van deze ongeveer 70 zorgprofessionals die de 7 stedelijke Swt’s bemensen, hebben een propvolle agenda’s en staan met hun betrokkenheid bij het werk, onder zware werkdruk.

De gemeente zoekt hierin een oplossing door wijkbewoners die informatie zoeken over het sociaal domein naar spreekuren in de Huizen van de Buurt te dirigeren. Hier worden zij door vrijwilligers van de stedelijke welzijnsorganisatie Inclusio te woord gestaan. De gemeente heeft voor de regierol van wijkteams € 92.496 uitgetrokken en voor de begeleiding € 228.780.

Taakuitbreiding

Alle 10  partijen in de gemeenteraad, behalve Partij Sleutelstad en de SP, steunden de plannen van het stadsbestuur. Bij de woordvoerders van agendapunt ‘Sociaal wijkteam’ waren sprekers die voor het eerst in de raad het woord mochten voeren. Zij hielden een pleidooi voor een betere communicatie van de Swt’s naar de wijk, eventueel gebruik makend van de sociale media. Dienden voorstellen in meer verbinding te zoeken met de mantelzorgers, waarop de zorg immers steeds zwaarder leunt (D66). Aandacht te schenken dat naar het schijnt autochtone Leidenaren, sneller en beter geholpen worden, dan allochtone Leidenaren (GroenLinks). Oplettendheid geboden was bij huislijk geweld of ook huisdieren daar mishandeld worden. (Partij voor de Dieren). Verder vindt de gemeenteraad dat het Swt meer ‘outreaching’ moet gaan werken. Meer de wijk in gaan om te kijken of/waar hulp nodig is. (PvdA)

Wethouder Terpstra ziet een besparingsmogelijkheid als de Sociale wijkteams (Swt’s) zich inzetten voor preventie en vroeg signalering omdat dit op termijn kostbaardere hulpverlening voorkomt. Die zorginvestering levert volgens hem in 2026 zo’n 2,2 miljoen euro op.

Een gedachte over “Meer taken maar geen geld voor Sociaal wijkteams

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *