Overeenstemming over looppad langs Hortus

De Hortus heeft op voorspraak van de omwonenden haar plannen voor het looppad ‘Rondje Hortus’ dat (te) dicht langs de 5e Binnenvestgracht ging lopen, aangepast. Het lag te veel in het zicht van de bewoners en vormde de steen des aanstoots. Dat vertelt de woordvoerder van Hortus, Gwendolyn Pronk na afloop van de bewonersavond op 1 december.

Pronk: “De Hortus heeft informatiebijeenkomst georganiseerd voor de betrokken bewoners, zij waren in grote getale aanwezig”. “Het was een prettige en nuttige bijeenkomst en zijn blij dat we het een en ander over het project konden ophelderen”. “Ook zijn we verheugd over de positieve reacties van de buurt op onze verder uitgewerkte plan”. En Pronk vervolgt: “Het gewijzigde ontwerp bevat een groene scheiding die het zicht op Hortus bezoekers vanaf de 5e Binnenvestgracht ontneemt, een deel van het pad ligt verder van het water af. Hierdoor voldoet het plan aan het bestemmingsvoorwaarden. Hortus werkt de plannen nu verder uit, trekken de huidige vergunningsaanvraag in en vraagt een nieuwe vergunning aan bij de gemeente voor het gewijzigde ontwerp. Wij zullen verder met de buurt optrekken om de gemeente er van te overtuigen dat doorvaart voor bootjes en ligplaatsen op de 5e Binnenvestgracht geen goed idee is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *