Nieuw bouwplan voor Faculteit Geesteswetenschappen

Het stedenbouwkundig plan voor de faculteit Geesteswetenschappen, het zogenaamde Witte Singel, Doelencomplex (WSD-complex), ligt van 22 december t/m 2 februari 2023 ter inzage voor inspraak. Het vorige plan uit 2019 werd na kritiek aangepast. Wethouder Fleur Spijker (D66) vertelt dat daarbij dat woonblok Doelencomplex ongemoeid werd gelaten, het bouwvolume, aantal en ruimte van de gebouwen kleiner wordt en de bouwhoogte werd aangepast.

door Hans Schuurman

Sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw is deze faculteit gehuisvest op het WSD-gebied en onlosmakelijk verbonden met de Leidse historische binnenstad en de Universiteitsbibliotheek aan de overkant op de Witte Singel. Behalve dat de huisvesting niet meer voldeed aan de eisen der tijd, vonden veel Leidenaren het dominante gebouw Lipsius ook nog eens foeilelijk.

In het nieuwe ontwerp maken de twee nieuwe gebouwen aan de Doelenzijde, Reuvens en Lipsius, in hoogte een geleidelijke overgang naar de omliggende bebouwing in de stad. Ditzelfde geldt ook voor de overgang naar het woonblok aan de Cleveringasteeg waarvan de bouwhoogtes op elkaar zijn afgestemd. Er komt een parkje dat ongeveer ligt bij de plaats waar nu de verrommelde openlucht fietsenstalling ligt. Een nieuwe voetgangersverbinding, met de derde brug, tussen de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel ligt in het verlegde ligt van de Doelensteeg. De campus wordt autoluw.

Singelpark route

Net als in het plan van 2019 komt in het hart van de Campus een park voor studenten, medewerkers en burgers en bezoekers van de stad. Met een kleiner Lipsius gebouw komt daar plaats voor. Dit park wordt onderdeel van de Singelparkroute. In de singel langs Reuvens komt een loopvlonder langs het water als onderdeel van deze populaire wandelroute. Dus, geen geslaom meer langs de gebouwen voor het volgen van de Singelparkroute. 

De verkeerscirculatie wordt niet wezenlijk aangepast, er komt een logistieke hub voor non-food aan de Witte Singelzijde, in Cluster Noord. Het bevoorradingsverkeer voor de vers waren van de universiteit blijft gebruik maken van de Reuvensbrug, zij het binnen venstertijden. Hiermee zal de verkeersintensiteit in de binnenstad ten opzichte van de huidige situatie naar verwachting afnemen. Openbare parkeerplaatsen in en om het Doelencomplex blijven bereikbaar via de Arsenaalstraat. Gebruikers van de universiteitsgebouwen kunnen hun fiets in ondergrondse fietsenstallingen kwijt. Het stedenbouwkundig plan is opgesteld in samenwerking met de Universiteit Leiden en het bureau KCAP Architects&Planners. De plannen zijn in goed overleg afgestemd met omwonenden, belanghebbenden en betrokkenen. Impressies van de nieuwe binnenstadcampus zijn te vinden op: https://www.kcap.eu/projects/49/humanities-campus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *