Houtkwartier bouwt eigen warmtenet

Het Houtkwartier maakt samen met het Alrijne ziekenhuis een plan voor een warmtenet/energiesysteem waar woningen en gebouwen op aangesloten kunnen worden. Ook de zorg voor koeling, opslag en elektriciteit is onderdeel van het plan. Vorige week woensdag presenteerde wijkvoorzitter Wim Scholten ‘Op weg naar een wijkplan voor het Houtkwartier’, aan de wijkbewoners. Scholten: “Ons wijkplan vermindert CO2-uitstoot, zal inzicht geven in de kosten en de keuzevrijheid voor onze bewoners staat bij ons voorop”.

door Hans Schuurman

Met die laatste uitspraak levert hij impliciet kritiek op de gemeente die naar het oordeel van veel Leidenaren restwarmte via een pijpleiding uit Rotterdam aan haar inwoners opdringt. Scholten vertelt dat eerst over de benodigde gegevens van woningen en gebouwen in het Houtkwartier beschikt moet worden. Daarvoor is medewerking én vertrouwen van de wijkbewoners nodig.

Het onderzoek naar draagvlak in de wijk vormt de volgende fase. Bij de bijeenkomst waren een 40-tal wijkbewoners aanwezig. Dat was maar een beperkte respons op de 800 uitnodigingen. De bijeenkomst viel samen met een WK-voetbalwedstrijd. Niettemin was sprake van prima discussies en suggesties vanuit de aanwezigen.  

De volgende stap is om met behulp van een webapplicatie alle benodigde gegevens te verzamelen en vast te leggen in het dossier “Woningen en Gebouwen”. Scholten: “Niet alleen om de huidige situatie in kaart te brengen, maar tevens om bewoners te ondersteunen en te laten nadenken over de toekomst”. Het dossier bevat dan de huidige situatie, de nulmeting, alsmede het huidige idee over de toekomstverwachtingen qua energievoorziening van elk van de bewoners. Bewoners, huurders en eigenaren voeren hun eigen gegevens en eigen keuzes in. De verstrekte gegevens zullen goed beveiligd zijn”, verzekert Scholten. De webapplicatie, die gebruikt gaat worden, gaat begin januari live. Het dossier “woningen en gebouwen” kan, zo verzekert Scholten, overal in iedere wijk worden toegepast. Wijkbewoners worden aangemoedigd door te gaan met de isolatie van hun woningen.

Een lage temperatuur warmtenet heeft als groot voordeel, dat je er makkelijk allerlei andere bronnen op kunt aansluiten. Als mogelijke energiebronnen noemt Scholten een warmte koudeopslag (WKO) als basis en verder b.v. restwarmte van Alrijne; overtollige zonne-energie; warmte van PVT-zonnepanelen; aquathermie Poelwetering.  

Als juridische basis voor de uitvoering van het energiesysteem kiest het verenigingsbestuur voor een corporatie, opdat gaande het proces partijen/deelnemers zich kunnen aansluiten en afmelden. Binnen het systeem is iedereen eigenaar, gebruiker van energie en leverancier van energie.

“De aanpak van energietransitie in het Houtkwartier is een uitwerking van het manifest, dat de wijkvereniging in het begin van dit jaar stad breed introduceerde”, aldus Scholten. En hij vervolgt: “Onze inzichten en ervaringen, die wij graag willen delen, zijn bruikbaar voor alle Leidse wijken en ook voor andere woonplaatsen.

De video opname van de wijkbijeenkomst kan iedereen bekijken. De video opname is te vinden op het YouTube kanaal van het Houtkwartier. https://www.youtube.com/watch?v=SMw9okzF0ag&t=354s.

Nader informatie kan je vinden via https://houtkwartier.com/energie/energietransitie/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *