Leidse arbeidsmarkt doorgelicht.

In Leiden werken relatief meer vrouwen dan in andere Nederlandse gemeenten, zij zijn vaker ouder dan25 jaar en in Leiden werken ook 4 procentpunt meer werknemers boven de 55 jaar dan in de rest van ons land. Geen spectaculaire verschillen, concludeert het Urban Data Center Leiden 071 die een tabellenrapport opstelde over banen en werken in Leiden in 2022. Zij maakte ook een vergelijking met cijfers uit 2014 en 2017.

door Hans Schuurman

Leiden heeft ruim 124.000 inwoners waarvan er ongeveer 73.000 een baan hebben. Van alle mensen die in Leiden werken, was in 2020 57% vrouw en 43% man. Het aandeel vrouwen nam in de periode 2014 tot 2020 gestadig toe, van 53% naar 57% terwijl het aandeel mannen juist afnam van 47% naar 43. Tussen de sectoren waar (meer) vrouwen werken bestaan flinke verschillen. In Industrie, informatie & communicatie en de bouw werken relatief veel mannen. Sectoren waarin relatief veel vrouwen werken, zijn cultuur, recreatie, onderwijs en vooral zorg en welzijn. In de traditionele verhouding man/vouw in de ‘harde’ sectoren (bouw, industrie) en ‘zachte’ sectoren onderwijs zorg en welzijn kwam al die jaren weinig verandering. En dat Leiden vergeleken met andere gemeenten meer werk biedt in het onderwijs, 16 tegenover 6% en in zorg en welzijn 28 tegenover landelijk 17%, zal geen Leidenaar verbazen.

Ongeveer drie van de tien personen met een baan in Leiden, wonen ook in Leiden. De overige 70% komt uit omliggende gemeenten in Holland-Rijnland, de resterende 40% woont in de rest van Nederland.

Hoogopgeleid

Van de Leidse werknemers is 54% hoogopgeleid (Wo of Hbo), 33% midden (Havo, Vwo, Mbo) en 13% laagopgeleid. Sinds 2014 steeg het aandeel hoogopgeleiden. In het onderwijs is 80% hoogopgeleid, in de sectoren informatie & communicatief en specialistische zakelijke diensten meer dan 70% evenals bij overheid & onderwijs. En bij zorg & welzijn en cultuur & recreatie meer dan 50%. Relatief laagopgeleid zijn werknemers in de sectorenbouw en handel, vervoer en horeca.

In onze stad werken 8% arbeidsmigranten en expats, Leidenaren die geen Nederlandse nationaliteit hebben. Dat percentsage was in 2014 7%. Zij zijn vooral te vinden in de informatie & communicatie banen, zakelijke dienstverlening en onderwijs.  In de Leidse bedrijven en instellingen werken 15% jongeren onder de 25 jaar, 35% tussen de 25 en 39 jaar, 30% tussen de 40 en 54 jaar en 20% is 55 jaar of ouder. Jong personeel bij handel, vervoer en horeca, relatief oud bij de overheid.

Over de salarissen die verdiend worden in Leiden is het rapport voorzichtig. Parttimers niet meegeteld, verdeelt zij de loon categorieën in 5 gelijke groepen. Daarvan verdient 1/5 het minimumloon ca. € 2.000 bruto en 1/5, de bestbetaalde groep, € 6.000 per maand. Die laatsten zijn vooral te vinden in de sectoren: specialistisch zakelijk diensten, financiële instellingen en Industrie. Het volledige rapport van Urban Data Center (UDC) en Leiden 071 op: werknemers-in-leiden.pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *