Pleidooi voor behoud kinderhartchirurgie in LUMC

Per brief pleit de voltallige gemeenteraad bij minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) voor behoud van de kinderhartchirurgie in het LUMC. In de brief ondertekend door Rembrandt Rowaan, fractievoorzitter GroenLinks, de grootste politieke partij van Leiden, vragen tien fractievoorzitters hem voorlopig geen definitief besluit te nemen. Eerst nog een brede afweging te maken, vooralsnog te blijven werken in twee clusters voor kinderhartchirurgie en waarschuwen voor nadelige gevolgen.

door Hans Schuurman

In hun brief verwijzen de raadsleden naar de waarschuwing van de Nederlandse zorg autoriteit (Nza) over de grote risico’s voor het verdwijnen van de kinderhartchirurgie roepen de minister op de gevolgen voor de betreffende kinderen en het LUMC ter harte te nemen en mee te wegen in een besluit. Sluiting van de kinderhartchirurgie in het LUMC is schadelijk voor patiënten, ouders en verzorgers, voor Leidenaren en voor de zorg in het hele land en heeft buitenproportionele gevolgen.

De brief van de raadsleden vervolgt met een waarschuwing. Mocht het kinderhartcentrum uit Leiden verdwijnen, dan zou het grootste cluster van het land moeten sluiten, zodat minimaal een derde van de zorg rond kinderen met een aangeboren hartafwijkingen verplaatst moet worden. In tegenstelling tot wat voor andere kinderhartcentra geldt, neemt het Leidse kinderhartcentrum een zeer dominante plaats in binnen het kinderziekenhuis. Daardoor zouden niet alleen de lC-plekken voor kinderen met een aangeboren hartafwijking, maar alle twaalf kinder-lC bedden in Leiden hoogstwaarschijnlijk moeten sluiten. Met als gevolg dat de expertise van het LUMC op het gebied van traumazorg, opvang van kinderen met het RS-virus, stamceltransplantaties en ritmestoornissen ook verdwijnt. Ook moet hierdoor het enige nationale cluster sluiten dat foetale
operaties voor hartafwijkingen uitvoert, wordt als vrees uitgesproken in de brief. De brief vervolgt: Het LUMC vervult een cruciale functie in medisch onderzoek en de opleiding van artsen. De NZa stelt tamelijk scherp vast dat wanneer de kinderhartchirurgie uit Leiden verdwijnt, het LUMC het risico loopt om haar academische status te verliezen. Het LUMC in haar huidige vorm is meer dan een instituut voor zorg, wetenschap en onderwijs Het LUMC is de grootste werkgever van de stad en zelfs van de regio. Het biedt banen aan bijna 9.000 mensen. Bovendien leidt het LUMC vele artsen en onderzoekers per jaar op, en is daarmee een belangrijke trekker van studenten en een economische motor voor de stad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *