Gratis tandartsbehandeling voor Leidse minima

In een tijd waarin veel Leidenaren geldzorgen hebben vanwege gestegen energiekosten en dure boodschappen, breidt de gemeente haar armoedebeleid niet uit. Het stadsbestuur wacht liever even tot bekend is wat de landelijke koopkrachtmaatregelen worden voor lage inkomen. Dit jaar hield de gemeente wel € 300.000 over op de post minimabeleid. Welke voorstellen deden de politiek partijen in de laatste gemeenteraadvergadering van dit jaar om de financiële nood van de Leidse minima te verkleinen?

door Hans Schuurman

Van de ca. 54.000 Leidse huishoudens leeft ongeveer 7 %, dat zijn ca. 3.600 gezinnen, onder de armoedegrens. Het bestendigde Leidse armoedebeleid maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat kinderen van minima tegemoet wordt gekomen om ‘mee te doen’ met leermiddelen, sport en cultuur. Minima gezinnen kunnen een voordelige ziektekostenverzekering afsluiten en bij een kapotte wasmachine schiet de bijzondere bijstand hen te hulp. De energie vergoeding dit jaar voor minima, inkomens van 120 % van de bijstandsnorm, bedroeg dit jaar € 1.300.

De NOS deed eind dit jaar een rondje langs de Nederlandse gemeenten en meldde dat meer dan zestig gemeenten extra regelingen troffen voor hun armste inwoners. Zo kent Echt-Susteren een ‘verjaardag voucher’, verstrekt Zwijndrecht 75 euro kleedgeld per kind, biedt Capelle aan den IJssel AOW’ers vrij O.V.-reizen en sommige gemeenten verhoogden het zogenaamde minimumniveau op 150 % van de bijstandsnorm.

In het armoedebeleid debat van de Leidse gemeenteraad op 22 december drong GroenLinks aan op het vergroten van de bekendheid van de bestaande regels opdat er meer gebruik van wordt gemaakt en wil zij arme Leidenaren betrekken bij de armoede regelgeving. De PvdA stelde voor te onderzoeken of het schuldsaneringstraject van 36 maanden niet korter kan. Het CDA vroeg aandacht voor de effecten van de talloze regelingen op de armoedeval voor mensen met een laag inkomen. Allemaal voorstellen waar wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA), soms in iets gewijzigde vorm, geen moeite mee had deze uit te voeren.

Bij het voorstel van Alexander van Diepen (D66) en Eli de Graaff (Partij Sleutelstad) over ‘Mondzorg voor volwassenen’ werd uitgebreid stilgestaan. Volgens hulporganisatie ‘Dokters van Wereld gaan 1,5 miljoen volwassen Nederlanders niet naar de tandarts omdat ze bang zijn voor de kosten. Slechte mondverzorging is soms oorzaak van verschillende akelige ziektes. Over het voorstel Van Diepen/de Graaf werd een warrige discussie gevoerd, bij voorbeeld over welk deel van de 3 ton besteed wordt, aan onderzoek, organisatie óf aan tandartsrekeningen. Ieder raadslid beet zich, met goed onderhouden gebitten, vast in dit enige concrete armoedebeleid voorstel waar veel Leidse minima direct van kunnen profiteren. Gelukkig stuurde burgemeester Lenferink bij in de ontstane spraakverwarring: Laten wij wel een besluit nemen met een eenduidige uitleg, jullie weten toch wat een meervoudige uitleg van de bijbel te weeg heeft gebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *