Gemeente zet flinke stappen om de binnenstad autoluw te maken

Minder parkeerplekken op straat is goed voor de leefbaarheid van de stad is speerpunt van beleid het stadsbestuur met GroenLinks als grootste partij in de gemeenteraad. Op korte en langere termijn worden (meer) wijken parkeervergunning plichtig. Jaarlijks worden 3% minder parkeervergunningen uitgegeven in de binnenstad. Kentekencamera’s  voorkomen de toegang tot stadsdelen voorkomen van hen die er niets te zoeken hebben.

door Hans Schuurman

Verkeerswethouder Ashley North (GroenLinks): “De invoering van betaald parkeren weert vreemd parkeerders uit de wijken waardoor er meer ruimte komt voor bewoners, hun bezoekers, werknemers met een parkeervergunning en bezoekers aan winkels, bedrijven, winkelcentra en sportfaciliteiten”. “En natuurlijk meer groen”, vervolgt hij. North rekent erop dat met de nieuwe, parkeervergunningzones en -restricties minder auto ritten tussen de wijken worden gereden en meer verkeer met de fiets, openbaar vervoer of te voet.

Dubbeltjestarief

De verdere invoering van betaald parkeren in de stad gaat in fasen: De Hoge Mors in mei 2023. Boshuizen en Fortuinwijk in Zuidwest waarschijnlijk in oktober. En de resterende wijken Vlietpoort en de Vlietzone, Klein Cronestein, Oostvliet en Meerburg krijgen eind 2023 of begin 2024 betaald parkeren. Bewoners, bedrijven en instellingen kunnen straks een parkeervergunning aanvragen. Voor de wijken die vallen in de nieuwe zone C is een aantal zaken nieuw. Er komen vier parkeerzones voor de vergunningen: parkeervergunningzones C1 tot en met C4. De parkeervergunning is alleen geldig binnen de eigen vergunning zone. Bij de winkelcentra Diamantplein en Wagnerplein komen rode-kap-automaten. Hier is de parkeervergunning niet geldig. Het dubbeltjestarief komt alleen bij de winkelcentra, het bedrijventerrein Amphoraweg en bij zwembad en straks Combibad en IJshal De Vliet. Hier geldt de eerste twee uur een tarief van € 0,10 per uur.

De gemeente wil het aantal uit te geven parkeervergunningen in de binnenstad met jaarlijks 3% terugschroeven. De binnenstad is verdeeld in vier zones (zie kaartje). Het deelgebied uitgifteplafond voor A1: 222 plekken; A2: 1208; A3:  1037 en A4:  1569. In de toekomst is het niet vanzelfsprekend dat als je in deze buurt(en) komt wonen je voor je auto een parkeervergunning krijgt.

Kentekenregistratie

De invoering van kentekenregistratie is bedoeld om sluipverkeer te voorkomen. Een parkeervergunning wordt straks op kenteken  verstrekt in plaats van op persoon. Dat is nodig voor de handhaving bij de invoering van de kentekenregistratiecamera’s in april 2023. In de Breestraat geldt al een inrijverbod en hebben eerder camera’s gestaan, daar worden nu opnieuw camera’s geplaatst aan het begin en het einde. In de Langebrug komt één camera ter hoogte van de Schoolsteeg. En bij het voetgangersgebied Leidse Schans; Campus (Y)ours tussen Kanaalweg, Lammenschansweg en spoor.

De Breestraat behoud zijn regels van bevoorrading tijdens venstertijden. Bussen en hulpdiensten zijn vrijgesteld en taxi’s kunnen een ontheffing krijgen en met winkeliers wordt nog overlegd. Voor de Langebrug kunnen bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk een ontheffing krijgen. Bij de Leidse Schans gaat het over het voetgangersgebied,  waar geen auto’s en bromfietsers mogen rijden. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij verhuizingen of bij werkzaamheden zoals bijvoorbeeld de glazenwasser. Bij de camera’s komen duidelijke borden te hangen ‘verboden in te rijden’ plus een bord dat de camera aankondigt. In de beginperiode, een half jaar of zo, waarschuwt de gemeente bij  de eerste overtreding. Daarna krijgt men een boete van € 100,- tot € 150,- .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *