Woning opkoopverbod van de baan

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad steunt bouwwethouder Julius Terpstra (CDA) geen woning opkoopverbod in te stellen. Zo’n regeling moest voorkomen dat makelaars woningen op- en later doorverkopen en huizenprijzen opjagen. Terpstra overtuigde met zijn zienswijze dat voorlopig beter gewacht wordt op landelijke wetgeving opdat gelijktijdig geen conflicterende lokale – en landelijke regelgeving zouden bestaan.

door Hans Schuurman

Vorige maand in de raadscommissie dienden Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, SP, Studenten voor Leiden en CU een voorstel in om mogelijke huizenprijs opdrijving te voorkomen. Hun slogan: ‘En huis is om in te wonen, niet om eraan te verdienen”, waarmee zij aandacht vroegen voor dat starters op de woningmarkt die steeds vaker ‘achter het net visten’. Terpstra: “Strijdende lokale- en landelijke regels is een bron van geschillen”, daaraan toevoegend dat om onenigheid op te lossen dit veel ambtelijke inzet vergt.

De Partij van de Arbeid, in een vorige raadsperiode nog initiatiefnemer in de strijd tegen het huizen opkopers gilde, steunde Terpstra indirect door dit opkoopverbod voorstel als ‘overbodig’ te kwalificeren. De partij Studenten voor Leiden, eerder mede-indiener van een opkoopverbod, switchte van het tegen- naar het vóór kamp. Zij meenden dat lokale regelgeving een (te) groot beslag op het ambtelijk apparaat zou leggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *