En als het grondwater blijft zakken in de Merenwijk ?

“Ik word er wel een beetje zenuwachtig van dat de heipalen onder mijn huis misschien wegrotten”, mevrouw uit de Merenwijk verwoordde aller gevoelens in de Regenboogzaal op de jaarvergadering van de wijkvereniging. Woning fundering deskundige Mark van Dijk was uitgenodigd om de risico’s van Merenwijk huizen op houten (deel) heipalen toe te lichten. Hoe groot is het rottingsgevaar als het hout droog staat?

door Hans Schuurman

In het technisch ontwerp van een Merenwijk woning in de Werven staat:  ‘De woningen en garage worden gefundeerd op houten palen voorzien van betonnen oplangers’. Ook niet alle heipalen in de Merenwijk zijn van hout én beton, er zijn ook onderheide huizen met alleen betonnen palen. Het was een goedkopere oplossing een houten heipaal met een betonnen kop. Had dit Wervenhuisje pech?  

Van Dijk: “De houten palen mogen niet te lang droog staan, langdurig contact met zuurstof veroorzaakt paalrot”. Een wat is langdurig, een week, een maand of structureel?

Toen de Merenwijk 50 jaar geleden gebouwd werd, werd volgens Van Dijk een ruime marge genomen om eventuele wisseling van grondwaterstand op te vangen. ‘Waren droge zomers als gevolg van klimaat verandering zoals wij die de laatste jaren mee maken daarbij ingecalculeerd”, is de volgende vraag uit de zaal. En welke problemen voorziet u voor de toekomst?

Van Dijk is geen profeet, voorspellen is moeilijk speciaal als het de toekomst betreft. Hij toont de vergadering een kaart waar met kleuren de risico’s gebieden voor houtenpalen droogstand in zijn opgetekend. De kaart van de Merenwijk kleurt in het zuid oosten van de wijk oranje. “Daar gaan we op vier locaties de fundering uitgraven om de grondwaterstand en de kwaliteit van de (gedeeltelijk) houten heipalen te bekijken”, aldus Van Dijk.

En hij vervolgt: “Mijn onderzoek neemt ongeveer het  jaar 2023 in beslag, begin 2024 rapporteert ik of er sporen gevonden zijn dat de grondwaterstand langere tijd op hout hoogte, onder de betonnen kop,  heeft gestaan en welke maatregelen genomen dienen te worden. In het voorjaar 2024 is het onderzoek afgerond”.

Voor een overzicht over de fundering van Merenwijkhuizen:

wv-merenwijk.nl/images/vergadering/230213/FUNDERINGEN-onderzoeksplan_2023-3.pdf https://pic.twitter.com/6yaWkudbID

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *