Opbouw Albert Heijn expeditie centrum ruïneert uitzicht  

“In de communicatie over de woningbouw bij De Kopermolen is iets hopeloos fout gegaan”, wethouder Julius Terpstra (CDA) trok bij de aanvang van de jaarvergadering van wijkvereniging Merenwijk, meteen het boetkleed aan. Op de voorste rij bewoners van de Rosmolen wier uitzicht in de plannen belemmerd wordt door gestapelde woningen op de expeditie van Albert Heijn. Over het aantal te bouwen woningen bij het winkelcentrum gag Terpstra geen duimbreed toe, toch kunnen Rosmolen bewoners bogen op een bescheiden succesje.

door Hans Schuurman

Van der Vorm, de eigenaar van winkelcentrum De Kopermolen kwam in 2017 met de gemeente overeen dat hij, als tegenprestatie voor het opknappen van het winkelcentrum, ca. 150 woningen mocht bouwen. Volgens het gebiedspaspoort wordt gebouwd bij de Papiermolen en 30 tot 40-tal woningen op een nog nader te bepalen plek. De aanduiding van die plek was in een bepaalde fase van de bouwplannen presentatie niet ingetekend. Bewoners van de Rosmolen schrokken zich kapot toen zij in een later stadium een torenflat op de Expeditie van Albert Hein zagen. Des duivels waren zij hoe hun uitzicht belemmerd werd en hun woede was verre van bekoeld toen Terpstra ter vergadering zijn verontschuldigingen aanbood.

Teleurgesteld schamperden de woordvoerders van de benadeelde bewoners dat met de vermaledijde hoogbouw de Kopermolen voortaan beter ‘Manhattan in de polder’ genoemd kon worden. Zij schetsten een beeld van de toekomstige bewonersconcentratie bij het winkelcentrum als was de gemeente een getto aan het creëren was. Volgens hun felle verwijten aan Terpstra was de toegezegde invloed en participatie een wassen neus. Er waren veel betere plekken in de Merenwijk zonder bewonersoverlast voor de woningen. De Brandweerkazerne locatie of de plek waar ooit eens een station gedacht was. Terpstra: “Ik sta open voor suggestie maar binnen het Kopermolengebied en het woningaantal van 150 dat is voor mij, in opdracht van de gemeenteraad, een gegeven. Ik sta open voor ideeën hoe deze 35 tot 40 woningen. Dat kan in kleinere, lagere blokjes en hoeft niet per se op Albert Heijn”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *