Leidse ambtenaren acties hadden meteen succes

De acties van Leidse ambtenaren dinsdag voor het Stadhuis hadden de volgende dag al succes. Werknemers van Beheer, vuilnisophalers etc. in de laagste loonschalen hielden een demonstratieve werkonderbreking. Tussen de actievoerenden enige solidaire ‘witte boorden’ ambtenaren. Het onderhandelingsakkoord weerspiegelt het verschil van actie inzet van blauwe – en witte boorden. In de nieuwe CAO krijgen ambtenaren tot schaal 5 ruim 13% erbij en werknemers in schaal 11 bijna 7% of minder. Actievoeren loont dus.

door Hans Schuurman

De onderhandelingen tussen FNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liggen al een paar maanden dood voor de kast. Het VNG biedt 5% de bonden eisten 12. Op de demonstratieve werkonderbreking vorige week toonden de lokale leiders van de demonstranten, Roel en Karel, zich nog wel teleurgesteld over de support van de ‘witte boorden’. “Wij moeten altijd  de kooltjes uit het vuur halen en zij profiteren”. De tijd  dat de bonden centen in plaats van procenten eisten, dats was in de jaren ’70 van de vorige eeuw, zouden zij graag terugzien. Op dat moment haden zij nog geen idee dat het onderhandelingsresultaat dat de volgende dag op tafel lag, precies deze zienswijze weerspiegelde.

In het onderhandelingsakkoord staat dat per 1 januari 2023 ‘blauwe boorden’ die ambtenaren tegenwoordig beter te herkennen aan hun fel oranje overalls  in loonschalen 5 (max. bruto € 2600) en lager ruim 13% erbij krijgen en ‘witte boorden’ ambtenaren, kantoorpersoneel in schaal 11 (max. bruto € 5.000)en hoger 7% of minder.

Medewerkers krijgen in de nieuwe CAO daarnaast een extra vakantiedag en extra feestdag erbij en een vergoeding voor hybride werken van € 3 per dag. Het zogenoemde derde ziektejaar wordt afgeschaft en vervangen door een werkgeversbijdrage aan een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alle medewerkers hebben vanaf 2023 recht op 7bovenwettelijke vakantiedagen bovenop de wettelijke 20 dagen. Vanaf 2024 geldt 5 mei als die betaalde feestdag om onze vrijheid en democratie te vieren.

Roel en Karel vertelden tussen de vakbond speeches door dat bij hen en de collega’s de belasting, de fysieke werkdruk, ook een punt van aandacht is. Door het steeds sterker verouderde personeelsbestand, een kleine en helft van Beheer werknemer is rond de 50, moet vaak op oudere leeftijd zwaar lichamelijk werk verricht worden. Een roulatiesysteem met jonge collega’s die naast de vuilnis wagen lopen en collega’s op leeftijd die achter het stuur zitten, is vaak niet mogelijk vanwege het leeftijdsopbouw in het personeelsbestand.

Na achterban raadpleging wordt uiterlijk 6 april 2023 de nieuwe CAO  voor het gemeentepersoneel getekend en met terugwerkende kracht per 1-1-2023 ingevoerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *