Werninkterrein wordt dicht en hoog bebouwd

Het 3 ha. voormalige fabrieksterrein van  Wernink beton ligt er sinds 2013 verlaten bij. Waarom werd op deze magnifieke woonlocatie tussen de spoorbaan naar Den Haag en de Oude Rijn al niet veel eerder bebouwd? ‘De noodzakelijke kostbare verkeersontsluiting’, luidt het antwoord. Nu het rijk de gemeente hiervoor € 3 miljoen euro in het vooruitzicht stelt, kan gebouwd worden, dicht op elkaar en snel, anders geen geld.

door Hans Schuurman


Het wijkje op Werninkterrein wordt geen plek voor blije (auto)rijders, het wordt super autoluw. De nauwe ontsluiting, een tunnel onder de spoorbaan, bedwingt het verkeer en autobezit wordt tegengewerkt. Bewoners hebben  geen recht op een parkeervergunning , parkeren in de naastliggende wijken is al helemaal uit den boze. Projectontwikkelaar ABB mág wel parkeerplaatsen bouwen, maar dat wel ondergronds. Het stadsbestuur voert een streng auto tegengaan beleid. Omdat de nieuwe Werninkwijk voor verkeer vanaf de Doctor Lelylaan onbereikbaar  is, tenzij je een doodswens hebt, wordt het gebied ontsloten door een tunnel onder het spoor leidend naar de Hoge Mors. Die tunnel mondt uit op de Amethistkade, midden in de wijk Hoge Mors. Voor langzaam verkeer wordt bovendien langs het spoor, over de bestaande onverharde weg,  een fietspad aangelegd met een fietsbrug over de Doctor Lelylaan die uitkomt op de Morsweg.

De gemeente geeft de bouw op het  Werninkterrein het predicaat gemengd stedelijk woonmilieu voor wonen, werken en voorzieningen. Er worden maximaal 643 appartementen gebouwd, buurtgebonden voorzieningen, een hotel, horeca, plekken voor creatieve bedrijvigheid, sportvoorzieningen, maatschappelijke voorzieningen en een gemakswinkel. De aanbevelingen zijn aantrekkelijke groene- en verblijfsruimte, centraal plein en watersport en -spel mogelijkheden. De historie van de betonfabriek wil men zichtbaar houden met de grote silo’s van Wernink bij het centrale plein. De Historische Vereniging Oud Leiden ijvert bovendien voor ’visualisatie’ van de vijf kalkovens die ooit langs de Rijn stonden.

Ondergrondsparkeren

Afgezien van een centraal plein is er maar erg weinig plek in het wijkje. “De woningbouw neemt veel ruimte in beslag”, erkent bouwwethouder Julius Terpstra: ,,Ik loop er niet voor weg”, zegt hij, “het zijn veel woonblokken. De meeste tot 50 meter hoog, maar ook hoogteaccenten van 70 meter”. Het woningprogramma bestaat voor 30 % uit sociale huurwoningen en 20 % valt binnen de categorie ’betaalbaar’, waarvan de helft koopwoningen tot € 355.000 euro. Voor bezoekers komt een parkeergebouw met 215 plekken. Alleen hulpdiensten en verhuiswagens mogen de wijk in, pakketbezorgers moeten hun pakje ergens afleveren. Uit de toelichting van de wethouder zou men kunnen opmaken dat nog niet alles voor de bouw in ‘kannen en kruiken’ is. Terpstra: “We werken aan verschillende scenario’s om met de initiatiefnemer/ontwikkelaar tot overeenstemming te komen over het kostenverhaal”. De bouw moet dan uiterlijk in september 2024 beginnen anders is de rijkssubsidie pot leeg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *