Waterschapsverkiezingen gaat over meer dan droge voeten en schoon water

Op 15 maart, samen met de Provinciale Staten verkiezingen, kunnen Leidenaren kiezen voor het bestuur van Waterschap Rijnland. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de kiesgerechtigden ook van plan is te stemmen, maar slechts één van de vijf weet al op welke partij.  Waterschappen zijn Nederlands’ oudste bestuurslaag, zijn onweersproken nuttig maar vertonen nog steeds ondemocratische, feodale trekjes. Vier van de 30 zetels worden toegewezen door belangenorganisaties. Waar kiest u voor volgende week woensdag?

 door Hans Schuurman

Sita Dewkalie weet dat wel, ‘Water Natuurlijk’ zegt de lijsttrekker. “Wij zijn de groenste waterschapspartij en zetten ons in voor schoon en gezond water, natuur én samenwerking”. Maar omdat men die doelen terugleest in bijna alle verkiezingsprogramma’s, is het veelzeggender welke partijen met hun politieke overtuiging erachter staan. Dewkalie: “Water Natuurlijk wordt ondersteund door natuurorganisaties, GroenLinks, D66 en Studenten voor Leiden en Volt”. 

Bijna alle Nederlanders hebben het afgelopen jaar wel iets gemerkt van extreme weersomstandigheden. Oh, gaat het waterschap daarover, is vaak de reactie. Te veel water in Limburg, gevolg overstromingen. Te weinig water in de Achterhoek, gevolg verdroging. En even dichter bij huis, Merenwijkers met houten heipalen onder hun huis, paalrot heeft alles te maken met de grondwaterstand en daar gaat het Waterschap over.

Boeren en hun ondersteunende partijen zijn voorstander van een laag grondwaterpeil. Hun vee houdt schone poten en de tractor kan zo het weiland oprijden. En wanneer zag u boterbloemen en pinksterbloemen in de weilanden? Het voedzame Engelse raaigras dat de boeren zaaiden, roeiden ze allemaal uit. Ook natuurlijke oevers en ‘apothekers’ bosjes of hagen, waar koeien sterk en gezond van blijven maakten plaats voor antibiotica. “Wij hebben natuurlijk niets tegen biologische boeren, die rekenen we tot ons achterban”, zegt Dewkalie.

Volgens Dewkalie zijn er onderscheidende verschillen tussen de partijen die onder de algemene noemer droge voeten en schoon water naar een bestuurszetel dingen. Er valt echt wat te kiezen”, zegt Dewkalie. “Moet de overheid het aan projectontwikkelaars overlaten of en hoe een nieuwbouwwijkje klimaatbestendig wordt gebouwd?”

Eens in de vier jaar, in 2023 op 15 maart zijn de kiezers aan zet. Ze hebben echter niets te zeggen over de bemensing van 4 van de 30 zetels in het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijnland. Dat zijn zogenaamde ‘geborgde zetels’, vertegenwoordigers die worden aangewezen door de boeren (2) en natuurorganisaties (2). Het is een bedenkelijk restant uit de tijd toen de agrarische sector alles voor het zeggen had en alle bestuurszetels bezetten. Dewkalie: “Ik hoop dat aan deze onwenselijke bevoorrechting snel een einde komt. Boeren kunnen al hun stem uitbrengen op partijen zoals CDA, VVD of BBB. En bij ‘Water Natuurlijk’ zijn talrijke natuurorganisaties aangesloten, wij zorgen dat ook hun stem gehoord wordt”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *