De vele regels maakten 3 Oktober 2022 saai

De gemeente hield via het participatieplatform doemee.leiden.nl een enquête over de publieksbeleving van 3 October 2022. Het was minder gezellig dan vorige jaren, antwoordden de 2826 bevraagden, zelfs een beetje saai. Het stadsbestuur voert ter verklaring (verontschuldiging) aan dat zij bij de organisatie van het feest der feesten’ levendigheid en leefbaarheid moestén afwegen waarbij veiligheid een grote rol speelde. Zij belooft dit jaar de teugels wat te laten vieren.

door Hans Schuurman

De vragenlijst werd door 2826 inwoners van Leiden en de regio (gedeeltelijk) ingevuld. Bijna 4 op de 5 respondenten vonden het dit jaar minder gezellig zij misten vooral de podia en live muziek. Overlast, vuilnis, wildplassen of onveilig gevoel daarover mopperden minder dan 10%. Eén derde van de bevraagden vond ‘t op enkele plekken, Kippenbrug, Vrouwenkerkkoorstraat te druk. Deze bevindingen sporen vrij goed met de uitslagen van de enquête die daags na het 3 October feest door VVD en D66 gehouden werden.

Na twee ingekrompen edities mocht op 2 en 3 oktober weer ongeremd Leidens Ontzet gevierd worden. Maar echt ongeremd was het niet vanwege reeks door de gemeente opgelegde beperkende maatregelen. Zo gold bijvoorbeeld op en rond de Nieuwe Rijn een verbod op ’levende muziek.’ Verder was de oppervlakte van de kermis een stuk kleiner dan bij de vieringen vóór 2020. Het College van B&W erkent nu dat zij met de regelgeving rond de Nieuwe Rijn te ver is doorgeschoten. ,,De ervaringen hebben geleerd dat er rond de Nieuwe Rijn meer feestelijke activiteiten mogelijk moeten zijn’’, staat in hun rapportage.

Warenmarkt uitgedund.

Over de half lege straten van de warenmarkt, waarvan feestgangers dachten dat dit een gevolg was een organisatorisch restrictief beleid, helpt de gemeente deze critici uit de droom. “Er waren ruim de helft minder aanmeldingen voor een standplaats dan in 2019 (62 om 140)”. Mogelijke reden hiervoor, aldus de gemeente: “Veranderde regelgeving, faillissementen in Coronatijd, vergeten aan te melden en te hoge kosten voor personeel, materieel en de vergunning”. B&W belooft verder te onderzoeken hoe een bescheidener warenmarkt feestelijke  gemaakt kan worden. Volgens de gemeente was de horeca over het algemeen tevreden over de viering. Enkele horecaondernemers hadden bewust gekozen niets te organiseren, daartoe soms ingegeven vanwege de kosten voor beveiliging, personeel en materieel. Mede hierdoor werden de 18 evenementen die wél doorgingen, goed bezocht. Het jongerenfeest bij Matilo was een doorslaand succes al werd er gemopperd over de forse entreeprijs.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *