Gemeente verstopt verkeersomleidingen in plan ‘Park de Zwijger’

De bouwplannen langs de Willem de Zwijgerlaan, een verbindend (dak)park ‘Park de Zwijger’ plus een ongelijkvloerse kruising van de Willem de Zwijgerlaan en IJsselmeerlaan/Sumatraweg, kan op bitter weinig steun rekenen van bewoners van de Kooi, Leiden Noord en de Merenwijk. Dat bleek tijdens de inspraakavond van de gemeente. De gemeentelijke argumenten vóór: verkeersveiligheid en betere leefbaarheid, werden door een rij insprekers weersproken met het tegendeel. Gaapt er weer een kloof vol achterdocht tussen burgers en bestuur?

door Hans Schuurman

Als opener van de inspraakvergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling werd de gemeenteraad even fijntjes in herinnering gebracht dat zij het enige jaren geleden volledig verbruid had bij de Merenwijkers door het eigenmachtig besluit het fietspad aan de Noorzijde de Zijlbrug op te heffen. Legt het stadsbestuur nu weer een al vaststaand plan voor aan haar inwoners? Opgekropte woede en verontwaardiging hierover was de rode draad in de meeste protesten.

Er is geen plaats voor mijn twee benzinestations en dat lees ik in uw voorstel voor het eerst, aldus Stefan Huisman. Intensief verkeer langs ‘Ons Buiten’, waar onze leden juist rust zoeken, foeterde Corry Bink van deze volkstuinvereniging. Kunnen onze kinderen op de fiets wel veilig naar  voetbalclub Rodenburg of korfbalvereniging Pernix?

Het nog landelijk ogende weggetje Joop Vervoornpad, wordt omgedoopt in ‘Verlengde Kooilaan’, een 15 meter brede ontsluitingsweg voor de Merenwijk auto’s richting stad die ook massa’s verkeer te verwerken krijgt vanaf de Leiderdorp naar de Kooi of Leiden Noord. In de middenberm van de IJsselmeerlaan komt daarvoor een rotonde. Alleen de insprekers van woningcorporaties, De Sleutels en Ons Doel, bevreesd voor stagnatie van de nieuwbouw van verouderde flats rond het Park de Zwijger, trapten als enigen niet op de noodrem over de planvorming.

Verlengde Kooilaan

Het verkeersplan met de verdiepte ligging van de Willem de Zwijgerlaan, beoogt ruim baan voor auto’s. Na sluiting van de Spanjaardbrug en de opening van de Rijnlandroute (2024) komen over dit kruispunt passerende auto’s uit Oegstgeest en Warmond richting Leiderdorp, Amsterdam of Rotterdam. Voor hún snellere autorit moet de Merenwijkers, bewoner van de Kooi en Leiden Noord zich omwegen, verkeersdrukte en opstoppingen getroosten.

Louis Eggen, voorzitter werkgroep Verkeer en Mobiliteit van de wijkvereniging Merenwijk, één van de 18 insprekers: “De plannen voor een verlengde Kooilaan, het huidige Joop Vervoornpad, heeft veel invloed op de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de Merenwijk. Bovendien rijdt straks al het verkeer vanuit Leiderdorp en De Waard richting Kooilaan en de Singels via deze verlengde Kooilaan. En als de automobilist dan eindelijk op het Kooiplein is aangeland en richting het station of Oegstgeest wil, moet hij via de bestaande afrit zonder verkeerslichten invoegen op de Willem de Zwijgerlaan. En dat geldt evenzeer voor de vier buslijnen die nu via de Willem de Zwijgerlaan rijden met hun halte bij de Kooilaan en Sumatrastraat. Ook voor de reis met bussen van het R-Net wordt minder aantrekkelijk vanwege meer kilometers, duurdere en langere reistijden”

Holle dijk

Het advies van de gepensioneerde verkeerkundige Eggen: “Behoud de gelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willem de Zwijgerlaan. Onderzoek of het verdere verloop van de Willem de Zwijgerlaan in een zogenaamde “holle dijk” tot aan de moskee uitvoerbaar is”. “Voorkom uitstoot schadelijke stoffen, geluidoverlast en vermindering van de barrière Willem de Zwijgerlaan door dwarsverbindingen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *