Merenwijkbestuur pleit voor permanente bebouwing op brandweerkazerne terrein

Het bestuur van de wijkvereniging Merenwijk heeft z’n bedenkingen bij de tijdelijke woningbouw op het terrein van voormalige brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan. Zij pleit voor permanente bebouwing en het liefst voor jongeren. “Tijdelijke bouw is kapitaalsvernietiging”, aldus het bestuur.

door Hans Schuurman

“Wij hebben echt niets tegen de statushouders, uitstromers uit maatschappelijke opvang noch studenten die de gemeente van plan is te wil huisvesten in ca. 70 tijdelijke woningen”, zegt voorzitter Gerard van Hees. “Waarom niet permanent bouwen voor jongeren die nu noodgedwongen thuis bij hun ouders wonen, bij gebrek aan betaalbare woonruimte”. Voor ouderen huisvesting acht hij deze locatie minder geschikt. “Te ver van noodzakelijke voorzieningen zoals als dokter, apotheek en postkantoor, alleen een bushalte is in de onmiddellijke nabijheid”. 

De gemeente voert tegen permanente bebouwing aan dat op de locatie Gooimeerlaan 25 de bestemming rust van N.S.-station. Ondanks deze bestemming bouwde de gemeente in de jaren ’70 van de vorige eeuw hier zelf wel een brandweerkazerne. En nu wordt dit argument gebruikt om permanente woningbouw op deze plek te voorkomen?

Dat er ooit nog eens een Merenwijk N.S. station komt, wordt door velen betwijfelt. De locatie Gooimeerlaan 25 is hemelsbreed nog geen 2 km. van Leiden C.S.. Treinen van en naar Den Haag of Amsterdam zullen heus niet regelmatig op dit, nu nog fictieve stationnetje, stoppen. En het schijnt ook nog eens dat de ophoging waar de trein nu over rijdt schuin afloopt, hetgeen de aanleg van een station ter plaatse ernstig bemoeilijkt. Hoe zit ‘t met die wegverbreding even verderop? Deze ruimte werd indertijd vrijgehouden om dienst te doen als busstation ten behoeve van het N.S.-station. Hiervoor kan nu dus ook snel een milieuvriendelijke bestemming gevonden worden.

Desgevraagd reageert een woordvoerder van de gemeente als volgt: “Wij onderzoeken momenteel de haalbaarheid van onze plannen en kijken tegelijkertijd naar mogelijke alternatieven. De drukbezochte inloopmiddag voor de omwonenden op 18 januari was een onderdeel van onze haalbaarheidsstudie”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *