Rijnlandroute tweede helft 2024 klaar

Het eerste projectdeel van de RijnlandRoute, de N206, ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg, is al gedeeltelijk open voor het verkeer. Voor een ander projectdeel van de RijnlandRoute, de N434, is de vraag: Waarop is nog het wachten? De nieuwe N434 met de Corbulotunnel en de aansluitingen op de A44 en de A4 lijken klaar. Johan de Wit, technisch manager van het deelproject N434 vertelt wat er nog moet gebeuren voordat u over de N434 en door de Corbulotunnel rijdt.

door Hans Schuurman

De Rijnlandroute loopt gezien van oost naar west onderlangs Leiden, takt af van de A44 bij knooppunt Ommedijk (tussen Leiden en Wassenaar), gaat 1,5 km verdiept, onzichtbaar, reuk- en trillingloos langs de Stevenshof en duikt vervolgens 2,5 km. ondergronds de  Corbulotunnel in. Ondergrond passeert zij de voormalige Zilverfabriek en de Vliet en komt weer bovengronds bij het recreatiegebied de Vlietland. Daar sluit de weg met twee gigantische fly-overs aan op de twee richtingen van de A4. Voor de aanleg van de Rijnlandroute moesten zes huizen bij Wassenaar worden afgebroken omdat die te dicht bij de A44 stonden. De historische molen ‘Zelden van Passe’ langs de A4 bij Zoeterwoude ontsprong ternauwernood de dans.

De Wit: “Het was best even spannend bij de boring van de tunnel onder de Vliet”. De Corbulotunnel ligt met het diepste gedeelte 30 meter onder het maaiveld, maar juist onder de Vliet 20 meter, de tunnelbuis is daar nog aan het dalen. Zou er lekkage optreden? Een ander kritisch moment was ook het ondergronds passeren van de Zilverfabriek in Voorschoten in verband met eventuele vervuilde grond. “Gelukkig heeft dit geen problemen opgeleverd”, zegt De Wit. En hoe maakt je dwarsverbindingen tussen de twee boortunnels, voor service, onderhoud en nooduitgangen? “De aarde bevriezen met een vriesinstallatie en de keiharde grond weghakken was hier de meest geschikte methode”, aldus De Wit. 

Daglicht in de tunnel

Als je naar het westen de tunnel uitrijdt de laagstaande najaar ‘s zon tegemoet, moeten je ogen hieraan te wennen. De Wit: “Met innovatieve techniek zorgden wij ervoor dat het licht in het begin van de tunnel gelijk aan het licht buiten. Tevens is aan de westzijde van de tunnel een lamellenrooster aangebracht om te voorkomen dat in de ochtend rechtstreeks tegen het licht van de opkomende zon wordt ingekeken.” De bouw werkzaamheden zijn nagenoeg klaar maar het elektronische inregelen en testen neemt nog wel ruim een jaar in beslag. De Wit: ”We hadden pech dat door een brand onder andere de camera’s voor de tunnel die klaar lagen voor montage, verloren gingen.”

De Rijnlandroute is het grootste infrastructurele project dat de provincie Zuid Holland ooit liet bouwen. De Rijnlandroute kost 1 miljard, dat is duizend miljoen euro. De nieuwe weg bevordert bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van de regio.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *