Woontorens LEAD mogen gebouwd worden

Het plan LEAD, drie woontorens van 65, 85 en 115 meter langs de Willem de Zwijgerlaan waar nu de PTT-telefooncentrale en Monuta uitvaartcentrum staan, gaat door. De Raad van State sprak vorige week woensdag uit dat alle bezwaren van de buurtvereniging en anderen ongegrond waren. Bouwwethouder Julius Terpstra (CDA): “LEAD levert met 580 woningen een belangrijke bijdrage aan het huidige Leidse woningtekort. Ik ben mij terdege bewust van de impact van de bouw voor de omwonenden”

door Hans Schuurman

De buurtvereniging en individuele omwonenden procedeerden bijna twee jaar tegen de bouw en probeerden eerst nog in 2019 ook met een stadsbreed referendum de bouw te verhinderen. Maar het vereiste aantal ondersteuningsverklaringen, 5.000 in getal, werd niet gehaald, dus het feest ging niet door. Vervolgens werden 182 bezwaren ingediend, een aantal die gemeente ambtenaren tot wanhoop dreef. Bezwaren werden ingebracht tegen de hoogte, die een slagschaduw over de wijk Groenoord zou werpen. Bezwaren werden gemaakt tegen de ‘eyeline’ vervuiling van het straatbeeld en de “skyline” verstoring van het zich op de Leidse binnenstad. Windhinder rond de torenflats, gaat het dakpannen van naastliggende huizen regenen? De drukke verkeersafwikkeling van de kruising Pasteurstraat/Willem de Zwijgerlaan een probleem? Dat nieuwe bewoners geen parkeervergunning kunnen krijgen en zich straks achtergesteld gaan voelen bij anderen, tweederangs burgers? Te weinig plek voor fiets parkeren, op de drukste momenten zouden 1.451 plaatsen nodig zijn. Slechte luchtkwaliteit rond de woontorens vanwege de emissie van de E.O.N. energiecentrale aan de Langegracht?  En aan zuidoostzijde van het plangebied ligt een hogedruk aardgasleiding onder de grond. De veiligheid van het luchthavenluchtverkeer kwam ook ter sprake. Een ongeluk zit in een klein hoekje Bezwaren kort samengevat: LEAD is te hoog, te groot, te druk en past totaal niet aan de rand van een (binnen) stad uit de Middeleeuwen. Maar de Raad van State oordeelde de effecten van het bouwplan LEAD op de omgeving acceptabel.

LEAD hoogste gebouw

Nog een pleistertje op de wonde is vermeldenswaard: De bezwaarmakers krijgen gedeeltelijk hun proceskosten vergoed omdat de gemeente na een eerste rechtszitting het één en ander nog eens moest verduidelijken, waardoor een tweede rechtszitting nodig was. LEAD met die ene een toren van 115 meter wordt Leidens hoogste gebouw, dat was de E.O.N schoorsteen van 80 meter. De bouwer Nanne de Ru van RED Company  is blij: “Het is goed dat er nu een uitspraak ligt en dat wij verder kunnen met deze ontwikkeling. Nick Smit bewoner van Groenoord en bezwaarmaker van het eerste uur: “Hoewel het teleurstellend is dat het beroep ongegrond is verklaard is het wel fijn dat er eindelijk duidelijkheid is. Een periode van vier jaar kan worden afgesloten. Ik feliciteer RED Company met de uitspraak en wens ze veel succes met de verdere realisatie van hun plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *