Verdeeldheid over burgemeester benoemingsprocedure

Er bestaat verdeeldheid in de gemeenteraad over de benoemingsprocedure van de opvolger van burgemeester Lenferink die per 1 september dit ambt neerlegt. Aan de vertrouwenscommissie die een belangrijke taak heeft bij de burgemeestersbenoeming neemt één van de gemeenteraadspartijen (nog) niet deel omdat geen gebruik wordt gemaakt van een wettelijk geboden mogelijkheid tot openheid. Hoe zit […]

Lees verder


Fietsenstalling onder De Geus valt duurder uit

De aanleg van de fietsenstalling onder De Geus tegenover Leiden C.S. kost € 4,5 miljoen extra. Daarnaast valt de bouw van deze megabioscoop, congrescentrum plus appartementen door prijsontwikkelingen circa 36% hoger uit. Maar géén aanvullend krediet beschikbaar te stellen zal leidt tot vertraging waarschuwt het stadsbestuur en houdt het risico in dat projectontwikkelaar Sustay zijn […]

Lees verder


Merenwijkers op studiereis naar Nico van der Horstpark

Op het verlaten brandweerkazerneterrein in de Merenwijk komen 80 tijdelijke woningen voor statushouders, jongeren/studenten en maatschappelijke opvang. De Merenwijkers staan niet te springen voor hun komst, bezord over de samenlevingsproblemen en integratie. Maandagavond fietste een bestuur delegatie naar het Nico van der Horstpark om zich op de hoogte te stellen hoe daar vijf jaar geleden […]

Lees verder


Geen noodpakket meer voor huishoudelijke hulp

Leidse ouderen en stadgenoten met een beperking kunnen vaak geen huishoudelijke hulp krijgen hoewel zij daar rechtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wél aanspraak op hebben. De wachtlijsten liepen eind vorig najaar op als gevolg van personeelskrapte maar was deels ook te wijten aan het zogenaamde ‘abonnementstarief’ die mensen begunstigt die deze hulp best kunnen […]

Lees verder


Kinderen en ouderen zijn bang op  Posthofrotode

In de week dat bewoners van het Houtkwartier en naastliggende wijken geraadpleegd werden over verkeersdoorstroming en -veiligheid van onder anderen de Posthofrotonde stond op 20 april op ‘Nextdoor’:  “Wie heeft de aanrijding met doorrijden gezien op het kruispunt Rijnsburgerweg – Kagerstraat, rond half 3? Een fietser werd hier aangereden door een grijze auto …”. door […]

Lees verder


Doorstroommakelaar oude wijn in nieuwe zakken

De Leidse woningcorporaties Portaal, De Sleutels en Ons Doel gaan samen met de gemeente twee jaar een ‘doorstroommakelaar aan ’t werk zetten die doorstroming in de (sociale)huursector ‘woningen bevordert. In 2015 was de gemeenteraad al eens enthousiast toen op initiatief van PvdA raadslid Helma Baart ‘wooncoach’, zoals die toen heette , geïntroduceerd werd. Ondanks brede […]

Lees verder


Joost Vullings en Xander van der Wulp als Koot en Bie

Joost Vullings en Xander van der Wulp, radio en tv-journalisten waren zaterdagmiddag uitgenodigd in de Hooglandse Kerk door predikant Margreet Klokke om over werk rond het Binnenhof te vertellen. ‘Zijn jullie nou die hoeders van de democratie en waakhouden van s ’landspolitiek?’ “Nou, wij zitten inderdaad dicht op de Haagse macht, maar wij stellen gewoon […]

Lees verder


Wijkambassadeurs energie gaan de bakens verzetten

Vanwege het toegenomen inzicht van Leidenaren over woningisolatie en energiebesparing gaan de wijkambassadeurs energie in hun dienstverlening de bakens verzetten. Begonnen zij zo’n 8 jaar geleden met campagnes voor tochtstrip, radiatorfolie met de ‘energiefixers, spouwmuurisolatie en zonnepanelen, hun service focust zich steeds meer op initiëren en begeleiden van energiebesparende en duurzaamheidsprojecten en samenwerking met maatschappelijke […]

Lees verder