Tijdelijke corona terrassen toch maar voor vast?

Ongeveer 1 van de 3 uitbaters van de tijdelijke coronaterrassen willen die blijven exploiteren. Wijkvoorzitter Aart Martin de Jong, herinnert zich nog dat het vorige college van B&W indertijd na corona publiekelijk verzekerde dat coronaterrassen echt tijdelijk waren. Ziet ons stadsbestuur deze terrassen als wondermiddel voor een vitale en aantrekkelijke stad? En is de leefbaarheid van de binnenstadbewoners in balans met levendigheid ons stadsbestuur bezoekers wil bieden?

door Hans Schuurman

Wethouder Fleur Spijker (D66) presenteert het resultatenonderzoek naar permanente uitbreiding (corona)terrassen. Voor de 16 aangevraagde terrassen geldt dat zij getoetst worden op toegankelijkheid, verkeersveiligheid, groen en ruimtelijke impact en vervolgens op eventuele geluidsoverlast wordt gecheckt. Naar 6 terrassen die tijdens de coronaperiode op parkeerplaatsen stonden, wordt nu gekeken of deze plekken inmiddels weer parkeerplek zijn. En zijn die 19 terrassen die door aanpassing (verruiming) van de regels straks passend in de ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving Leiden 2020’ te maken?

Wijkvoorzitter De Jong is wat verbaast dat de 16 terrassen binnen de bestaande regelgeving passen. De Jong: “Maar waar ik mij echt zorgen over maak, zijn die 19 terrassen die door mogelijke aanpassing (verruiming) van de regels straks toch vergund kunnen worden”. De Jong erkent dat hij door het stadsbestuur op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en verwijst naar een paragraaf in het coalitieakkoord waarin staat dat ruimere terrassen permanent mogelijk zijn en dat met bewoners, ondernemers en andere betrokken hiernaar eerst gekeken moet worden.

De gemeente zelf ziet graag terrassen op de steile Kippenbrug, op het Hooglandse Kerkplein alsmede langs de Singelparkroute.

Een terrasaanvraag langs de randen van de Kippenbrug is zeer kansrijk, zegt ze uitnodigend. De exploitatie zou verdeeld kunnen worden over de 4 horecazaken nabij de brug. Ook terrassen op het Hooglandse Kerkplein ziet de gemeente helemaal zitten. Waarbij wel bedacht wordt dat bij bepaalde gelegenheden in de kerk een vrolijke terras doorgang niet passend is.

Wat terrassen langs de wandelroute van het Singelpark kunnen er wat de gemeente betreft nog best bij. Nu bestaat al het aanlokkelijke terras Stadscafé Van der Werff en het terras Tabù bij het Arsenaalplein.  Terrasje op de Koepoortsbrug, de verbinding Douzastraat en Herenstaat is ook permanent een geweldig rustmoment voor een Singelpark wandeling zijn.

Wordt het aantal aanvragen voor terrassen geremd door het tekort aan horecapersoneel? Blijft het terras meubilair op sommige plaatsen straks 5 dagen per week in de opslag? De tijd zal het leren.  Wethouder Spijker bevestigt dat, ander dan in coronatijd, nu wel voor terrassen die de openbare ruimte in beslag nemen, een vergoeding betaald moet worden en dat nu ook toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van de terrasmeubels. Wrakhout getimmerde luie banken, picknick meubels en houten inklapbare tafels zoals in coronatijd, dát is er niet meer bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *