Geen verkeersonderzoek verlengde Kooilaan

Aan beide zijden van de Willem de Zwijgerlaan locatie Oost bouwen woningcorporaties De Sleutels en Ons Doel honderden nieuwe woningen bouwen. Over een snelwegdeel komt een dakpark ter vermindering van de barrière tussen beide buurten. En om de vaart er voor auto’s in te houden op deze Leidse Ringweg Noord komt een ongelijkvloerse kruising met de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat. De bereikbaarheid van de Merenwijk, de Kooi en Nood verslechtert hierdoor. Hierover werd een scherp debat gevoerd in de gemeenteraad.

door Hans Schuurman

De gemeenteraadwoordvoerders over deze gebiedsvisie van de college dragende partijen, GroenLinks, D66, PvdA en CDA, verdedigden het standpunt van hún wethouder met hand en tand. Een verkeersonderzoek over nut en noodzaak van een peperdure ongelijkvloerse kruising met grote gevolgen voor verkeersdeelnemers, was huns inziens niet nodig. Daarachter schuilt de vrees dat nader onderzoek (te) veel tijd kost waardoor een vette rijkssubsidie voor de allerwege gewenste woningbouw misschien misgelopen wordt.

De raadsleden van GroenLinks, D66, CDA en PvdA schuwden geen argument, ook als die in eigen vlees sneed, om een onpartijdig verkeersonderzoek te verhinderen. Volgens GroenLinks was alles al goed onderzocht, dus niet nodig en leed het milieu zo het minste schade. Volgens D66 was koppeling woningbouw en de verkeerssituatie onontkoombaar. CDA vond dat er wel voldoende geparticipeerd was door alle betrokkenen. En de PvdA wees met een beschuldigende vinger naar de verkeersonderzoek pleitbezorgers die zij aanrekenden dat bewoners van de Hoven nog langer in beschimmelde flats zouden moeten verblijven.

Verlengde Kooilaan

De verkeersafwikkeling in – en uit de Merenwijk en naar de Kooi en Leiden Noord vereist bij een ongelijkvloerse kruising vele aanpassingen. Afslaand verkeer IJsselmeerlaan richting Centrum moet straks ongeveer 150 meter voor de Willem de Zwijgerlaan via een rotonde in de middenberm het huidige Joop Vervoornpad inslaan. Op deze ‘Verlengde Kooilaan via de Kooipleinrotonde voegt het verkeer in op de Willem de Zwijgerlaan. Verkeer vanaf Leiderdorp, richting Merenwijk, slaat rechtsaf de IJsselmeerlaan in over het oude fietspad.

Volgens de wijkvereniging Merenwijk is de te verwachten verkeersintensiteit van deze Verlengde Kooilaan ongeveer gelijk aan de huidige Lammenschansweg, met circa 18.000 motorvoertuigen per etmaal. Een vruchtbaar gesprek is ons eigenlijk onmogelijk gemaakt aldus wijkvoorzitter Van Hees teleurgesteld, door de koppeling van de Leidse Ringweg Noord aan het Park de Zwijger. “En tijd om onze expertise in te zetten, wordt ons evenmin gegund”, verwijt hij B&W. “Voor B&W is de Verlengde Kooilaan dé oplossing maar eigenlijk is het alleen een set stoplichten minder”. Van Hees: “Wij zijn strijdbaar en gaan verder met ons verkeerskundig werk”. “Vlucht niet in nieuw asfalt, gebruik het bestaande optimaal”, is zijn advies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *