Op 3 October 2023 wordt drukte gespreid door toegestaan geluidsniveau

De viering van Leidens Ontzet was vorig jaar wat saai vonden een kleine 3.000 Leidenaren die daarover bevraagd werden. Na deze kritiek beloofde B&W in 2023 de teugels een beetje te laten vieren. Maar beperkingen blijven vanwege de afweging levendigheid en leefbaarheid. In 2023 wordt bij drukte rond evenementen gestuurd met het toegestaan geluidsniveau. Gaat dat lukken?

door Hans Schuurman

“In het feest kerngebied de Nieuwe Rijn, rond de Hooglandse Kerk en de Burcht mag door meer evenementen en live-acts, ’t weer echt feest worden”, schrijft B&W.  Er liggen dit jaar geen (wiebelende) pontons op de Nieuwe Rijn noch staan er hekwerken in het Nieuwe Rijngebied. Horecaondernemers in de binnenstad mogen, mits veilig, evenementen met live-acts op podia organiseren. Bij het Nieuwe Rijngebied in het Trouwstraatje komt ook ruimte voor evenementen. Het stadsbestuur probeert een en ander een beetje uit bij de evenementen tijdens Koningsnacht/-dag op de Visbrug, Vismarkt, Trouwstraatje en Karnemelksbrug

Jongerenfeest Matilo
Na het succes van 2022 wordt ook in 2023 een jongerenfeest georganiseerd in Matilo. De kosten worden geraamd op € 220.000 maar die begroting is nog niet gedekt. In 2022 werd reusachtig gemopperd op de hoge entreeprijs. Ook klonk er kritiek op de halflege straten die voorheen altijd door de warenmarkt bezet waren. Dat lag niet aan een restrictief beleid van de gemeente maar aan het aanbod zo bleek later, 62 kramen in 2022 in plaats van 140 in 2019. De gemeente belooft een advertentie plaatsen in het vakblad De Koopman voor werving voor de warenmarkt. Ook wordt nagegaan of aanpassing van de locatie van de warenmarkt het deelnemersaantal stimuleert. Meer aandacht wordt geschonken aan de vergunningsplekken. Vorig jaar stonden twee oliebolkramen heel dicht bij elkaar. In 2022 waren buiten het centrum, in het Rembrandtpark en op het Ambachtsplein, behalve het jongerenfeest ook twee succesvolle omhekte evenementen, deze feestjes bevorderen de spreiding van het publiek en dat wil het stadsbestuur dolgraag. De veiligheid van 2 en 3 Oktober wordt samen met de gemeente nauwgezet gemonitord door hulpdiensten, het Rode Kruis en andere veiligheidspartners. Het Veiligheidsteam werkt tijdens Leidens Ontzet vanuit een ‘control room’ op het Stadskantoor.

Geluidsnormen.

Het risico bij Leidens Ontzet in 2022 was dat locaties met de hoogste geluidcategorie (geluidcategorie 3) het meeste (te veel) publiek trokken. De gewenste publieksspreiding kwam niet uit de verf kwam. Nu kiest B&W ervoor bij het vergunnen van activiteiten een lager (maximaal) geluidcategorie namelijk 2B of waar nodig of mogelijk 2A of lager toe te staan. Als bezoekers achteraan niet veel meer horen van de muziek, vertrekken zij naar een ander evenement. Dat is volgens B&W is dat niet alleen goed voor de omwonenden, maar het beperkt ook gehoorschade van bezoekers. De gemeente: “We zoeken naar een balans tussen beperkte overlast voor omwonenden en het toestaan van live-acts met een maximale belasting van 90 dB(A) op de gevel (geluidcategorie 3). Dit vereist maatwerk per locatie”. Omdat de locaties verschillen kan niet één norm voor de hele stad vastgesteld worden, maatwerk is geboden. De Wereldgezondheidsorganisatie definieert geluid boven 65 decibel (dB) als geluidsoverlast. Geluid wordt schadelijk vanaf 80 decibel en is pijnlijk boven 120 decibel. Wordt men hieraan (te) lang blootgesteld dan bestaat kans om (permanente) gehoorschade.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *