Poelgeestbrug later klaar en duurder

De bouw van de Poelgeestbrug over de Haarlemmertrekvaart ter hoogte van de ijsbaan loopt een jaar vertraging op en gaat 1 á 2 miljoen meer kosten. In 2006 werden al de eerste plannen  gemaakt voor een brug voor fietsers, OV en voor calamiteiten verkeer. Mede dankzij de brug wordt een busverbinding door de wijk Poelgeest mogelijk en ontstaat een fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en het Bio Science Park.  Maar het duurde tot april 2022 voor de gemeenten Leiden en Oegstgeest de strijdbijl begroeven ruziënd over futiliteiten en eigenbelangetjes. Vervolgens zat alles wat ook maar tegen kon zitten, ook tegen. Langere zettingstijden, vertraging in het verleggen van kabels en leidingen en een bodemverontreiniging die groter was dan uit eerder gedaan onderzoek naar voren was gekomen. Bij het maken van nieuwe proefsleuven voor de verleggingen van kabels- en leidingen werd nog meer verontreinigingen aangetroffen. De te verwachten meerkosten worden op dit moment geschat op €1 en 2 miljoen en niet in augustus 2023 zoals vandaag nog op het bord te lezen is, maar augustus 2024 wordt de brug opengesteld voor het verkeer. Als alles meezit natuurlijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *