Wijkambassadeurs energie gaan de bakens verzetten

Vanwege het toegenomen inzicht van Leidenaren over woningisolatie en energiebesparing gaan de wijkambassadeurs energie in hun dienstverlening de bakens verzetten. Begonnen zij zo’n 8 jaar geleden met campagnes voor tochtstrip, radiatorfolie met de ‘energiefixers, spouwmuurisolatie en zonnepanelen, hun service focust zich steeds meer op initiëren en begeleiden van energiebesparende en duurzaamheidsprojecten en samenwerking met maatschappelijke organisaties. Wijkambassadeur Marcel Terlouw vertelt hierover.

door Hans Schuurman

Sinds 2016 zijn wijkambassadeurs energie actief in de wijken met informeren en aanjagen van de energietransitie bij hun wijkgenoten. Deze ‘duurzame voorlopers’ worden onder anderen in een maandelijks overleg gecoacht door de gemeente en krijgen een onkostenvergoeding. Jarenlang werd gepionierd om hun (mede) wijkbewoners te verleiden hun woning te verduurzamen.  De gemeente vindt nu dat er een volgende fase is ingetreden en wijkambassadeurs zetten zich hiervoor in.

We zitten nu midden in een energiecrisis, vrijwel iedereen is zich er terdege bewust van dat energiebesparing nodig is en we van fossiele brandstoffen af moeten. Buurgenoten breed informeren en individuele acties aanjagen is nog steeds nodig, maar samen met bewoners opdrachten uitvoeren passend in de huidige energie beleidsdoelstellingen, is nieuw prioriteit.

In sommige buurten van Leiden kunnen mensen hun hoge energierekening niet meer betalen, woningbouwcorporaties lopen achter met de verduurzaming van de woningen. Energiefix teams gaan huis aan huis de deuren langs met tochtstrips en radiatorfolie. Natuurlijk een noodverband, maar de energierekeningen dalen wel. In buurten met koophuizen worden inmiddels allerlei gezamenlijke acties opgezet, zoals het realiseren van warmte/koude Opslag, een bodem energie, waarbij in de winter warm water voor verwarming beschikbaar is en in de zomer koel water, voor koeling.

De wijkambassadeurs moeten in de toekomst meer gaan sturen op doelen, zoeken naar samenwerkingsverbanden met het netwerk van ‘energiedoeners’. Bij voorbeeld door contact te zoeken met stedelijke welzijnsorganisaties en ook aandacht schenken aan groen en klimaatadaptatie. Wijkambassadeurs die vooral verbinders zijn en de sociale cohesie van buurt versterken.

De wijkambassadeur van de toekomst wordt een intermediair tussen de gemeente, maatschappelijke organisaties en de bewoners. Zij zullen concrete projecten initiëren om tussen 2030 en 2050 een energie neutrale en duurzame stad te realiseren. Voor een aantal wijken heeft de gemeente duidelijke plannen hoe dit gaat gebeuren. Andere wijken zullen het voor een groot deel zelf moeten organiseren. Daarbij kunnen de wijkambassadeurs een belangrijke rol vervullen. Wijkambassadeurs die een coöperatie of stichting oprichten is een optie. Samenwerking met, of het opgaan in, een maatschappelijke organisatie behoort ook tot de mogelijkheden. De gemeente wil 1 september 2023 starten met deze nieuwe aanpak. Na het zomerreces van 2024 wordt de samenwerking geëvalueerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *