Doorstroommakelaar oude wijn in nieuwe zakken

De Leidse woningcorporaties Portaal, De Sleutels en Ons Doel gaan samen met de gemeente twee jaar een ‘doorstroommakelaar aan ’t werk zetten die doorstroming in de (sociale)huursector ‘woningen bevordert. In 2015 was de gemeenteraad al eens enthousiast toen op initiatief van PvdA raadslid Helma Baart ‘wooncoach’, zoals die toen heette , geïntroduceerd werd. Ondanks brede politieke steun verdween haar voorstel in het kantorenlabyrint van het stadhuis. Wat moet nu beter?

door Hans Schuurman

Wethouder Julius Terpstra ( Bouwen en wonen) schrijft de gemeenteraad dat de markt van sociale huurwoningen steeds meer vast loopt en het aantal ingeschreven woningzoekenden al maar stijgt. Volgens hem moeten de woningcorporaties een deel van hun woningvoorraad beter benutten als grijzende bewoners hun (te) grote (eengezins-)woningen verruilen voor een passend appartement. En zo de verhuisketen in beweging brengen.

De Leidse corporaties experimenteerden al de tijd door bijvoorbeeld senioren die een eengezinswoning achterlaten voorrang te geven bij een seniorenwoning. Een woning waarvoor zij anders gezien hun korte inschrijfduur niet voor in aanmerking kwamen. Ook schreven corporaties huurders aan in de Merenwijk en Stevenshof met als oogmerk van doorstroming.

Helma Baart is blij dat haar idee, de wooncoach uit 2015, nu nieuw leven wordt ingeblazen. “De woningcorporaties waren indertijd niet zo enthousiast”, vertelt ze. Ze zagen er tegen op tegen het werk en meer een klus voor de ouderenconsulenten. Baart zag met lede ogen haar voorstel in de loop van de jaren verdwijnen in het kantorenlabyrint van het stadhuis.

Thuis blijven wonen

Senioren willen graag thuis blijven wonen, verknocht aan het huis waar zij als jong echtpaar introkken en een gezin stichtten. Door deze emotionele binding, verliezen zij soms echter wel eens uit het oog dat hun huis hun boven ’t  hoofd groeit. Ze gaan beneden slapen, laten een traplift installeren en doen de zolder op slot. Verhuizen, als een berg zien zij er tegenop. Toch maar even uitstellen dan en  verhuizen waarheen en wat kost ‘t en wie helpt ons?

Baart: Ik mis wel wat zaken in het voorstel. “Behoud van het oude huurbedrag, bijvoorbeeld. De senior woont er al heel lang en betaalt daarom nog vaak een relatief lage huur. Faciliteren of helpen met verhuizen zou ook senioren helpen de stap te wagen.  Zij wijst erop dat de gemeente op kosten bespaart met minder woningaanpassingen, trapliften, aangepaste badkamers, toiletten etc. etc..

Er is ook een akelig wetsartikel in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die de bewoner zelf verplicht tijdig te verhuizen met een voortschrijdend gebrek.  Als de senior jarenlang ziet aankomen de steile trap naar boven niet meer te oplopen, moet hij daar zélf wat aan doen… verhuizen bijvoorbeeld. De achterliggende redenering? Waarom zou de overheid (mede) financieren aan een voorziening voor een voorspelbare handicap?

Raadslid in 2015 Helma Baart: “De wooncoach, sorry, ik bedoel de doorstroommakelaar, kan veel voor het wonen van oudere Leidenaren betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *