Duurzame stad Leiden begint in de Merenwijk

Het Leids stadsbestuur zet de volgende stap naar een klimaat neutrale stad met Wijk Uitvoeringsplannen (WUP’s) voor Meerburg, Merenwijk, Waardeiland/de Waard, Stevenshof en Leiden Zuidwest. Deze WUP’s moeten in 1 á 2 jaar klaar zijn, voor andere Leidse wijken geldt een termijn van 7 jaar. Wethouder Yvonne van Delft (Energie) vertelt hoe samen met de bewoners wordt omgeschakeld naar schonere energie. Oscar Gennissen van Tegengas geeft desgevraagd hierop commentaar.

door Hans Schuurman

In Leiden wordt gebruik gemaakt van geothermie uit de regio, restwarmte uit Rotterdam en lokale bronnen zoals aquathermie. En natuurlijk, aldus Van Delft, ook met zogenaamde no-regretmaatregelen als woningisolatie, zonnepanelen en individuele warmteoplossingen zoals (hybride)warmtepompen. Per wijk wordt bekeken op welke manier overgegaan wordt op deze schonere energie, wie betaalt, wat aan de woningen moet gebeuren en welk einddatum van de gaslevering daarbij hoort.

Merenwijk

Van Delft: “In het wijkuitvoeringsplan in een aantal buurten gaan we samenwerken met inwoners en de organisaties Duurzame Energie Merenwijk (DEM) en Tegengas aan verschillende oplossingen voor de overstap naar schonere energie.” In de startnotitie staat wie aan tafel zitten om mee te schrijven, hoe verschillende partijen samenwerken, hoe de standpunten van de wijkbewoners worden opgenomen in het plan én hoe  besluitvorming plaats vindt.

De Merenwijk met 6.000 woningen is te groot voor één plan, er wordt in verschillende buurten uit verschillende oplossingen gekozen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu gestart wordt, gaat alleen over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn wijken met voornamelijk koopwoningen die wat bouw betreft op elkaar lijken. Merenwijk-Centrum, Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan. Duurzame Energie Merenwijk  (DEM) en Tegengas en de gemeente hebben als uitgangspunt dat de stem van de bewoners een centrale plaats inneemt in elk wijkuitvoeringsplan. Op 22 mei en 5 juni worden in de Merenwijk wijkinformatieavonden georganiseerd.

Tegengas

Oscar Gennissen van Tegengas: “Keuzevrijheid van bewoners is wat ons betreft cruciaal”. En hij vervolgt dat dit betekent dat verschillende mogelijkheden objectief en gelijkwaardig gewogen dienen te worden en inzicht ontstaat in de CO2 uitstoot en de kosten van iedere optie. Bewoners moeten wat hem betreft kunnen kiezen voor individuele oplossingen of zich vrijwillig aansluiten bij collectieve projecten. Verplichte aan- of afsluitingen zijn ongewenst en wat hem betreft onbespreekbaar. Gennissen: “Draagvlak en instemming van een duidelijke meerderheid van de bewoners is een vereiste voor de medewerking van Tegengas aan het wijkuitvoeringsplan van de Merenwijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *