Erfgoedcafé in Sint.-Josephkerk

Het Erfgoedcafé organiseert regelmatig bijeenkomsten voor historisch geïnteresseerde Leidenaren en werd donderdag gehouden in de  Sint-Josephkerk. Architect Dennis van Veen vertelde over de tweede fase van de restauratie van de kerk, de pastorie en de parochieruimten. Voorzitter van ‘t Erfgoedcafé Wilbert Hettinga, ook wel de ‘Sint-Joseph bouwpastoor’ genoemd, leidde de goed bezochte bijeenkomst.

Door Hans Schuurman

De Sint-Josephkerk, Herensingel 3, is de grootste nog in gebruik zijnde rooms-katholieke kerk van Leiden. Het is deel van de Parochie van de Heiligen Petrus en Paulus. De kerk werd gebouwd in 1924-’25 onder architectuur van Jan en Leo van der Laan en torent met haar spits van 53 meter boven Leiden Noord uit.  De eerste fase van restauratie van de kerk zelf vond plaats over een periode van bijna 10 jaar en werd rond 2018 afgerond. Daarna restte nog de restauratie van de kerk onder de dakgoot, de pastorie evenals de parochieruimten. Architect Van Veen vertelt op de bijeenkomst dat hij zich speciaal richtte op herontdekken van oorspronkelijke kwaliteiten en maakte gebruik van de nieuwste inzicht met betrekking tot duurzaamheid. Deze tweede fase verbouwing werd recent afgerond en de architect gaf een foto presentatie, later werden de Erfgoedcafé gasten in kleine groepjes rondgeleid. 

Wilbert Hettinga (77), aannemer in de bouw in ruste, zag het indertijd na zijn pensionering als zijn opdracht en levensvervulling de verbouwing en vernieuwing van deze grondgebonden gebouwen te begeleiden. Hij zorgde voor het restauratiegeld de miljoenen subsidie die nodig waren en te slaagde erin in de voorgeschreven tijdspanne aan alle bouwformaliteiten te voldoen. Met trots liet hij de bezoekers de vier zelfstandige appartementen zien in het pastoriegebouw aan de Herensingel en de vergaderzaaltjes waar zoveel mogelijk werd rekening gehouden met de inrichting van het oorspronkelijke gebouw. Hettinga: Met de verbouwing van pastorie en zalen, zijn duidelijk De Kerk in de samenleving”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *