Centrumroute af, Leidse Ring Noord vertraagd

Van de twee omvangrijke infrastructurele projecten is de eerste, de aanleg van de Centrumroute nagenoeg klaar. Het tweede project, de Leidse Ring Noord (LRN),  loopt echter op meer plaatsen vertraging op. Leiden beter bereikbaar, veiliger én leefbaarder is het oogmerk van beide projecten. Door materiaalkosten en lonen wordt alles duurder. In de gemeenteraad wil B&W daarover in besloten kring wel eens over praten.

door Hans Schuurman

Na een klein een jaartje werk in uitvoering met als gevolg omrijden en automobilisten irritatie zijn de Langegracht en het Schuttersveld eindelijk klaar. De herinrichting voor deze Centrumroute was nodig voor de R-net route tussen station Leiden Lammenschans en station Leiden Centraal nodig. De tracés Jan van Hout, de Hooigracht, de Langegracht en het Schuttersveld zijn geschikt gemaakt voor het R-net. Hierdoor rijden er nu op de route Stationsweg – Breestraat veel minder bussen. Maar is de leefbaarheid en de verkeersveiligheid daardoor sterk verbeterd. Voor het winkelend publiek echter minder gunstig. Volgens de gemeente werd het budget voor dit project  overschreden. De nieuwe dienstregeling ging eerder dit jaar al in.

De Leidse Ring Noord

 De Leidse Ring Noord (LRN) is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Leidse regio en brengt verbetering in de (OV) bereikbaarheid. De LRN ziet de gemeente als de ruggengraat voor vele andere stedelijke ontwikkelingen omdat zij ruimte creëert voor groei van de stad en een aantrekkelijk zakelijk vestigingsklimaat bevordert. Met het recente ontwerp voor een dakpark over de Willem de Zwijgerlaan neemt de barrièrewerking op dit tracédeel aanzienlijk af. Het uitvoeringsbesluit Willem de Zwijgerlaan, met een ongelijkvloerse kruising met de Sumatralaan komt in 2024 in de raad. De rotonde in de IJsselmeerlaan die toegang geeft tot de verlengde Kooilaan ontmoet veel publieke weerstand. Bij een tweetal deelprojecten, de Plesmanlaan en Engelendaal/Oude Spoorbaan, treedt vertraging op met (nog) hogere kosten tot gevolg. In de afgelopen twee jaar, nadat de uitvoeringsbesluiten voor deze deelprojecten waren genomen, is er heel wat veranderd en hebben zich onvoorziene ontwikkelingen voorgedaan. Door de oorlog in Oekraïne, de vervolgens flink toegenomen inflatie (loon-, prijs- & rentestijgingen), materiaaltekorten en een complex aan externe factoren waaronder de stikstofproblematiek en krapte op de arbeidsmarkt, zijn deze deelprojecten prijswijs in zwaar weer terecht gekomen. In januari 2023 zijn twee beroepschriften ingediend tegen het bestemmingsplan, waarvan de beroepsprocedure nog loopt. Voor de Plesmanlaan betekent dit een serieuze tegenvaller

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *