Geld voor onderwijshuisvesting

De gemeente zorgt voor ‘t geld voor de plaatsing van drie noodlokalen bij Driestar en de Marelandschool maar verbindt aan deze financiering wel de voorwaarde dat zij zélf voor de bouwvergunning moeten zorgen. Probleem opgelost?

door Hans Schuurman

Schoolbesturen van voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks onderwijsvoorzieningenaanvragen indienen voor het volgende schooljaar. De rekening wordt naar Den Haag doorgeschoven, aldus wethouder Abdelhaq Jermoumi.

Carlos Valencia, ouder van 2 kinderen op de Vrije School Mareland (VSM) en lid van de medezeggenschapsraad, is blij met de noodlokalen uitbreiding op eigen grond. De ouders voerden vorig jaar hier actie voor. De voorwaardelijke toestemming van de bouwvergunning baart hem echter wel zorgen.

Over het zoethoudertje waar de gemeente vorig jaar mee kwam, extra schoollokalen in de Nieuwplaatz aan de Sumatrastraat 201, dat op 1,9 km. afstand ligt van de hoofdvestiging, is Valencia niet te spreken: “We hebben met de ouders toen geprotesteerd vanwege de onveilige verkeerssituatie bij het brengen en halen van kinderen vanwege het drukke kruispunt met de Sumatrastraat”. “En verder bleek bij de organisatie van gezamenlijke schoolactiviteiten dat wij zowel letterlijk als figuurlijk op afstand van de hoofdvestiging lagen”, vult hij aan.

Met de tijdelijke uitbreiding van de Driestar aan de Vennemeerstraat , kunnen leerlingen die deels onderwijs in Gouda volgen, weer in Leiden le krijgen. De toekenning van onderwijsgeld door de gemeente wordt verder gebruikt voor de eerste inrichting van de tijdelijke uitbreiding van de Ley aan het Kiljanpad. Marelandschool en Driestar leer- en hulpmiddelen; ingebruikname van de Joppenszschool aan de van Vollenhovenkade 15 door de International School Leiden en het herstellen van twee constructiefouten aan Praktijk College Het Metrum aan de Schubertlaan 131;

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *