Plannen voor schonere energie Merenwijk goed ontvangen

“Niemand is verplicht zijn woning op de ‘Warmtelinq+’ aan te sluiten en u gaat niet van ’t gas af”, zei Bart van de Velde, projectleider Wijk Uitvoeringsplan Merenwijk maandagavond in de Regenboog.

door Hans Schuurman

Heeft u zich aangemeld vraagt het ontvangstcomité bij ingang van de Kerkelijk centrum de Regenboog? Het aantal plaatsen in de zaal is max. 270 en de vorige informatiebijeenkomst op 22 mei kwam bijna het dubbele aantal Merenwijkers opdraven. Ja, hoor, ook vanavond was de zaal bomvol. In de Merenwijk met ca. 6.000 huizen van een 30-tal veschillende types, wonen veel geïnteresseerde en kritische burgers. Misschien wel daarom is de Merenwijk startwijk met de Wijk Uitvoeringsplan (WUp) van de gemeente.

Het was vanavond  anders. Creëerde de gemeente bij vorige gelegenheden een sfeer van … wij komen jullie wel vertellen hoe jullie de overstap naar schone energie maken, de fossiele brandstoffen moeten uitzwaaien en op de warmte transportleiding uit de Rijnmond aansluiten. Vanavond tapte de gemeente uit een heel ander vaatje, gesteund door wijkorganisaties. Van der Velde: “De Warmtelinq is goed voor ca. 30% van de Leidse verwarmingsbehoefte en niemands’ woning wordt tot aansluiting verplicht”.

Stapsgewijs

 Veel van de warmte die wij in ons huis gebruiken, komt nu nog uit aardgas. De voorraad van deze fossiele brandstof is eindig en zorgt bovendien voor stikstofuitstoot die het klimaat wereldwijd verstiert.  Naast verwarmen en koelen door gas, wordt ook een ietse pietsje verstookt met koken. Dus neem de tijd om een peperdure inductiekookplaat te kopen. Met voldoende elektriciteit, zonnepanelen, en goede opslag kunnen woningen en bedrijven stapsgewijs van het aardgas af.

De gemeente inventariseert de komende twee jaar wie zich wil aansluiten op de collectieve voorziening, de Warmtelinq+ met Rijnmondwarmte. “Bij (te) weinig belangstelling laat de Merenwijk die warmtebron links liggen. Groepen inwoners kunnen ook in eigen buurt een warmtenetje aanleggen. Als de gemeente de belangstelling gaat inventariseren over aansluiting bij een collectieve warmtebelangstelling, hebben ze veel vragen naar individuele mogelijkheden.

Er zijn twee types, luchtwarmtepompen en bodemwarmtepompen. Een hybride warmtepomp verwarmt elektrisch de binnengezogen buitenlucht, het is net een omgekeerde koelkast. En de bodemwarmtepomp ook elektrisch gedreven gaat met een pijp diep de grond en verwarmt de gevonden aardwarmte. In de presentaties van Tjitske Veldkamp (Duurzame Energie Merenwijk) toonden zij zich rijke informatiebron, bieden gratis advies, hosten website: www.duurzaameenergiemerenwijk.nl. DEM ziet zich zelf als overlegger met de gemeente en let op betaalbaarheid. Cent van Vliet van Tegengas www.tegengasmerenwijk.nl presenteerde zich als effectieve belangenbehartiger, pleitbezorger van vrije warmtebron keuze,  zij prikten de slogan ‘van ’t gas af‘ door en staken hun wijsneus in de commerciële bedoelingen van Warmteliq+. CKees van Ooijen energie wijkambassadeur en helpt Merenwijkers bij  uitvoeringszaken. Zijn advies:  De beste manier van energie besparen, is goed isoleren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *