Leidse Ring Noord wordt op lange baan geschoven

Er is geen weg terug meer bij de aanleg van de Leidse Ringweg Noord (LRN). Ook al worden de projecten Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan, Oude Spoorbaan en Engelendaal steeds duurder. Dat wordt de gemeenteraadsleden voorgehouden in de stukken. Vrolijk word je niet van die opstapeling van tegenvallers. Omwille van de  concurrentiepositie voor (nieuwe) offertes staat is het financiële hoofdstuk ‘geheim’.

door Hans Schuurman

Bereikbaarheid van de regio beoogt de LRN. In 2015 spraken Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest af het bestaande wegennet beter te benutten en de aanwezige ringstructuur met de A4, A44, N446 en de Rijnlandroute te versterken. Maar dat was vlugger gezegd dan gedaan.

De aanleg van de LRN, ziet de gemeente als de kapstok voor haar verdere ambities. Zoals 6.000 tot 7.000 woningen in Park De Zwijger, het Stationsgebied, het Bio Science Park, de Schipholweg, LEAD en het Vondelkwartier. De LRN van ‘t grootste belang voor bereikbaarheid van de Leidse regio. haar economie en werkgelegenheid.

Door de macro-economische ontwikkelingen, waaronder de oorlog in de Oekraïne, zijn de prijzen in de bouw en aanleg van wegen huizenhoog gestegen. Als de normale indexatie daarin wordt meegenomen, beloopt dat wel op 22%, aldus het stadsbestuur.  Dat soort onvoorzien kostenstijgingen waren niet te  voorzien en kunnen in redelijkheid niet (volledig) aan ondernemersrisico worden toegerekend.B&W: “Er is substantieel aanvullend geld nodig voor de aanleg van de tracédelen van Engelendaal, Oude Spoorbaan en Plesmanlaan. Hoeveel ? Ja, dat staat dus in die geheime stukken.

Wegverlegging

De aangrenzende woningen langs de Zijlbrug richting Oude Spoorbaan hebben voor een aanvaardbare leefomgeving meer ruimte nodig, schrijft B&W,  verbeteringen voor het fietsverkeer en doorstroming van autoverkeer plus openbaar vervoer zijn hard nodig. De weg over aansluitend op de Zijlbrug wordt verlegd omdat de huizenrij nu te dicht bij het verkeer staat. De gemeente schrok zich een hoedje bij het zien van het benodigde bedrag daarvoor en maakt nu passen op de plaats met haar ongebreidelde aanleglust.

Plesmanlaan

Volgens het uitvoeringsbesluit van de Plesmanlaan komt er volop ruimte voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en nog veel meer meer groen.  Onvoorziene omstandigheden, kabels en leidingen dreigen echter roet in het eten gooien. Er zijn twee beroepschriften ingediend door belanghebbenden, onzeker is wanneer die kwesties dienen.

Behalve de fors opgelopen prijzen bezorgen ook de gewijzigde stikstofregels de gemeente kopzorgen. Ten tijde van de uitvoeringsbesluiten gold de regel stikstofdepositie ‘0’ en in deze aanlegfase was nog vrijstelling. Eind vorig jaar bepaalde de rechter deze uitzondering echter ongeldig. De stikstofproblematiek, beroepszaken, prijsstijgingen en de gevreesde vertraging, ‘;t voelt allemaal erg ongemakkelijk. Maar voor de LRN is geen weg terug.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *