Kaasmarktschool heeft flexibele koopprijs

De gemeente heeft in het verleden ijverig bouwvallige en/of oude bedrijfspanden opgekocht met het oog op plaats voor toekomstige woningbouw. Enige jaren geleden kwam het stadsbestuur wat terug op haar ambitie als onroerend goed handelaar en probeerde deze bezittingen sneller van de hand te doen. De marktprijs van zo’n object wordt (mede) bepaald door de bestemming die erop rust. Door de bestemmingen te wijzigen, kun je sneller zakendoen. Wat is de weggeefprijs?

door Hans Schuurman

De Kaasmarktschool was van 1908-1985 een gereformeerde lager school. Toen het aantal van Leidse streng christelijke kinderen terugliep, kwam de school leeg te staan. In 2015 werd de Kaasmarktschool door forse bouwkundige ingrepen geschikt gemaakt voor een kunstverzamelgebouw waar ook kunstenaars werkruimten konden huren. De gemeente wilde de Kaasmarktschool dolgraag verkopen en in de bestemmingsplan ‘Binnenstad’ een paar jaar later, werd een woonbestemming toegestaan. Misschien wel daarom liep de koop van de school stuk omdat de marktprijs (mede) gebaseerd was deze woonbestemming die te hoog was voor de kunstenaars met hun ateliers.

In diezelfde periode sloot de gemeente met Universiteit Leiden een intentieovereenkomst hen gelegenheid biedend te kijken of het pand misschien geschikt was voor een locatie van de Humanities Campus. Maar met die Campus werd het daar niets en de overeenkomst werd in 2019 beëindigd. Met de Stichting Stadsatelier aan de Kaasmarkt sloot de gemeente vervolgens eenzelfde intentieovereenkomst. Ook dat werd niks en deze overeenkomst werd in 2021 beëindigd.

Culturele bestemming leidend

Vervolgens werd een prijsvraag uitgeschreven over de bestemming van de Kaasmarktschool waarvan tenminste een gedeeltelijke culturele – en woonbestemming gereserveerd werd. Als de verkoop onder deze voorwaarden niet mocht lukken, schrijft wethouder Yvonne van Delft nu aan de gemeenteraad, kijken we of het met minder restricties wél lukt. Voor B&W blijft de culturele bestemming leidend en wordt het pand desnoods voor een symbolisch bedrag overgedragen.

Philip Spinhoven Werkgroep Kaasmarktpark Bestuurslid en bestuurlijk actief in Pancras-West is blij met het voorstel van de gemeente. “Het is positief en verheugend dat de culturele bestemming van de Kaasmarktschool leidend blijft”.  “Gezien de huidige situatie op de woningmarkt is het niet ondenkbeeldig dat verkoop onder de huidige voorwaarden niet doorgaat”. Spinhoven meent dat omdat de school niet uitsluitend een woonbestemming heeft, maar ook gedeeltelijk een culturele bestemming, het passend zou zijn het pand voor een symbolisch bedrag over te dragen. Spinhoven vindt de culturele bestemming belangrijker dan de woonbestemming, hetgeen een lagere marktprijs rechtvaardigt. En hij vervolgt: “De school met een culturele bestemming, bij een groene Kaasmarkt en geschikt voor beperkte culturele evenementen zou een aanwinst voor de stad zijn”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *