Noordeinde staat vol met struikelfietsen

Het Noordeinde wordt gerenoveerd maar de veiligheid van voetgangers gaat daarbij er niet op vooruit. Geparkeerde fietsen blokkeren op verscheidene plaatsen het smalle trottoir en dwingen voetgangers op de rijweg te lopen. De gemeente berust daar min of meer in, hetgeen hen op niet malse kritiek komt te staan van de Voetgangersbeweging Nederland. Is Leiden wel zo inclusief?

door Hans Schuurman.  

Het gaat om het stukje Noordeinde vanaf de Wittepoortsbrug tot de kruising van het Noordeinde/Rapenburg/Kort Rapenburg. Dit tracé wordt een 30 km/u zone en de bushaltes worden toegankelijker gemaakt. De rijbaan op het smalle gedeelte van het Noordeinde wordt uitgevoerd in asfalt en op het bredere gedeelte wordt gekeken of dit in klinkers kan worden uitgevoerd. De stoepen worden uitgevoerd in gebakken klinkers en er worden Leidse lantaarns geplaatst. De hemelwaterafvoerkolken worden ook opnieuw aangesloten. Dunea vervangt de waterleiding en Liander een deel van de gasleiding.

Inpandig fiets parkeren

Het Noordeinde is best een drukke straat met bus-, auto-, fietsverkeer en voetgangers. Vanwege dit intensieve verkeer wordt concessies gedaan aan de breedte van het trottoirs en ze teuggedrongen naar 1,20 en 1,50 meter. De gemeente: “Er komen extra fietsenrekken bij Noordeinde 2D en 5. Maar op de plekken waar het trottoir het smalst is, is daar helaas geen plaats voor”. B&W vindt dat fietsers maar in de omliggende straten, Oude Varkensmarkt, Kort Rapenburg hun tweewieler moeten parkeren. Maar eigenlijk laat de gemeente doorklinken dat de bewoners het grotendeels maar lekker zelf moeten uitzoeken, getuige de volgende zin: “Wij horen graag ideeën van omwonenden, bijvoorbeeld inpandig fiets parkeren (is er nog ergens een leegstaand pand?) óf opheffen van auto parkeerplaatsen in de zijstraten, dan wel deelfietsen introduceren door bewoners van studentenhuizen”.

Inclusief

Aan de smalle trottoirs van het Noordeinde wordt dus niets gedaan. “Op zich hoeft dat geen probleem te zijn”, geeft de Voetgangersbeweging als commentaar. Mits de trottoirs zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Leiden voorschrijft, voldoende obstakelvrij zijn. Verder blijkt dat de gemeente weinig van zins is veel te doen aan toezicht of handhaving. Want plaatsen van fietsen, containers en reclame borden blijft mogelijk, vinden zij. En worden voetgangers, ouderen met een rollator en moeders met een kinderwagen door geparkeerde fietsen gedwongen op de rijbaan te lopen? Is het gevaarlijk ook mensen met een visuele – of motorische beperking? De Voetgangersbeweging Nederland vindt van wel. Zij meent dat de gemeente schromelijk tekortschiet en strijdig handelt met haar inclusief uitgangspunt dat iedere burger, met of zonder beperkingen, hetzelfde recht heeft op een veilige plek in het verkeer.

De Voetgangersbeweging Nederland doet B&W de Amsterdamse ‘Leidsestraat-oplossing’ aan de hand. In de straat rijden trams en bussen, gereguleerd door stoplichten beurtelings in één rijrichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *