Overlast omwonenden Humanities Campus

De universiteit moet nu rekening houden met de inwoners van het Doelencomplex, dat ongewild haar naaste buren werd. De inwoners van deze 58 sociale huurwoningen vrezen bovenmatige verkeer- en vervoersoverlast bij de bouw van de faculteit Geesteswetenschappen. De bewonersklachten komen op het bordje van het stadsbestuur. Maar komt de gemeente krachtig op voor de belangen van haar burgers of is de universiteit de baas?

door Hans Schuurman

Insprekers op de vergadering van raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, Giny Schuurmaker, Therese Steeman en Annemiek Wendel menen dat Doelenterrein maar gedeeltelijk universiteitsterrein is nu er ook gewoond wordt. Zij mopperen dat de universiteit weinig oog heeft voor hen. En zij worden daarin gesteund door Partij Sleutelstad, Partij voor de Dieren, SP, CDA en VVD.. Famke Güler (PS) verwoordde de wensen van de bewoners in een voorstel. Haar propositie kreeg brede steun, maar haalde geen meerderheid.

De Doelencomplex bewoners leefden in de veronderstelling dat het faculteitsgebied autoluw en deels autovrij zou zijn, maar alle plannen bestuderend, kwamen zij tot de conclusie dat ‘t met het aantal te verwachten verkeersbewegingen, met auto’s, busjes, kleine en grotere vrachtwagens, heel druk wordt. “Is in het plan wel rekening gehouden met de noodzakelijke laad- en losplaatsen, vuilnisophaalpunten? Een  betere afstemming van personen en verkeer is nodig”, vinden zij. Worden alle parkeerplaatsen geschrapt, ondanks dat het terrein vanaf de openbare weg toegankelijk blijft? Vrachtwagens gaan pal voor de woningen laden en lossen”, voorspellen de somberende  bewonersvertegenwoordigers. Vanwege de omringende bebouwing hebben bewoners bovendien zorgen over slagschaduw en bezonning.

Omarmen

Wethouder Fleur Spijker deelt in deze bezorgdheid van Güler en was bereid haar voorstel te ‘omarmen’. Desondanks stemden de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA er tegen. Naar hun mening ging het voorstel te ver. Ondanks dat het voorstel verworpen werd, wil wethouder Spijker wel toch wel met een aantal punten uit de motie aan de slag ter beperking van overlast. Zoals een nulmeting houden van verkeersbewegingen in ’t prille begin en overleg plegen over de inpasbaarheid van invalide parkeerplaatsen. Misschien gaat zij ook even overleggen met de universiteit, want die meent stilletjes ’t allemaal voor het zeggen te hebben.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *