Stukje Haarlemmerstaat met eigen identiteit.

Het achterste deel van de Haarlemmerstraat oogt saai en is bovendien verkeersonveilig. Buurtvereniging Maredorp-de Camp en Centrummanagement staken de koppen bij elkaar en stelden samen met bewoners en ondernemers een verbeterplan op dat zij vorige week aan wethouder Fleur Spijker aanboden. Wat willen zij veranderen?

door Hans Schuurman

Het rustige deel van de Haarlemmerstraat, het deel tussen Pelikaanstraat en de Haven, is nu nog ingericht als winkelstraat ondanks het feit dat die functie goeddeels verloren ging. Veel winkeliers  vertrokken uit de straat en er kwamen geen nieuwe ondernemers voor terug. Met hen en hun klanten verdween de levendigheid en restte een wat duffe straat zonder openbaar groen. Wel bleven er haastige fietsers die de voetgangers links en rechts passeerden en hun fietsen slordig parkeerden. En tot overmaat van ramp ook nog de auto’s die hun rijroute via de Haarlemmerstraat afsneden tijdens de opening van winkelbevoorradingtijden.

Nieuwe identiteit

Initiatiefnemers Arthur Elias, voorzitter van buurtvereniging Maredorp-de Camp en Gijs Holla, Centrummanager, beogen met hun plan dit deel van de Haarlemmerstraat een eigen identiteit te geven alsmede een brugfunctie te creëren tussen het winkelgebied en de Oude Haven, die ook net is opgeknapt.

Hoe is die eigen identiteit te verwezenlijken? Wijkvoorzitter Elias: “Door uitsluitend bestemmingsverkeer toe te staan tijdens venstertijden en de nadruk op voetgangers en fietsers te leggen”. “Wij willen meer ruimte creëren voor groen”. “Ook willen we historische elementen van de Haarlemmerstraat zoals de Oude Zijlpoort en het voormalig zwembad ‘De Overdekte’ goed laten uitkomen in het straatbeeld”. Volgens Elias moet het derde deel van de Haarlemmerstraat een praktische ingerichte gezellige straat worden, met fietsenrekken bij het Pelikaanplein, een smalle groenstrook, historische straatlantaarns en kentekencamera’s die het bestemmingsverkeer van de venstertijden bewaken. Hij ziet ook graag de overlast van bezoekers van de coffeeshop en flitsbezorgers beperkt door meer handhaving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *