In universiteitssteden is goed nabuurschap schaars

Leiden is nummer 199 op de lijst van beste gemeenten om te wonen volgens het onderzoek van bureau Louter. Bij de lijstopstelling van de 342 Nederlandse gemeenten werden plussen en minnen uitgedeeld op 11 onderdelen zoals sociale cohesie, zorgvoorzieningen, veiligheid en rust en ruimte etc. . Onze buurgemeenten, met name Oegstgeest, scoorden hoog maar in universiteitssteden kijken buren weinig naar elkaar om.

door Hans Schuurman

Jaarlijks publiceert Elsevier Weekblad samen met bureau Louter een kwaliteitsvergelijking van de woonomgeving van alle 342 Nederlandse gemeenten. Het drie jaarlijks onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) en Binnenlandse Zaken levert hen ook de benodigde gegevens aan. Het zijn heel vaak de zelfde gemeenten die als woongenot winnaar uit de bus. Rozendaal bij Arnhem en Laren in Noord-Holland zijn er altijd in de top te vinden en in Vlieland kijkt men meer om naar de buren. Met plaats 199 is Leiden een bescheiden middenmoter. Onze buurgemeenten doen het beter. Zoeterwoude staat op plaats 44, Voorschoten 52. Leiderdorp 66. Oegstgeest met 23, is provinciaal ‘topdog’. Onze buren profiteren van de Leidse voorzieningen, veel rust en ruimte en winkels en andere voorzieningen vlakbij. Wel de lusten maar niet de lasten.

Van de plussen en minnen die Leiden werden toebedeeld kunnen onze bestuurders misschien wat opsteken. Hoewel heel verrassend de middelmatige ranking ook weer niet is, staat Alkmaar, Leiden zonder universiteit, op plaats 76. Onze stad heeft zeer goede onderwijs en kinderopvang voorzieningen; de aanwezige variëteit en kwaliteit van winkels is redelijk; zorgvoorzieningen zeer goed en vrijetijdsactiviteiten worden als redelijk gekwalificeerd. De Leidse bebouwde omgeving is goed; natuur in de omgeving redelijk. Overlast en veiligheid zeer matig, voor bevolkingssamenstelling krijgt Leiden een lage score. Aanwezige rust en ruimte ook zeer matig en bereikbaarheid van Leiden zeer goed. Maar, hier komt de domper, voor sociale cohesie staat Leiden op plaats 336 van de 342.

Sociale cohesie

Aan het aspect sociale cohesie besteedde Louter dit jaar bijzondere aandacht. Bewoners werd gevraagd over het contact met buren, of ze samen met de buren (leuke) dingen doet en of ze tevreden zijn met de samenstelling van de woonomgeving. Natuurlijk is de sociale samenhang in de grote steden minder. Inwoners van Noord- , Oost en Zuid-Nederland die voorheen hoog scoorden, vinden ook al dat deze samenhang (nabuurschap) de afgelopen jaren akelig terugloopt.

De lage sociale cohesie score van Leiden (336) is vergelijkbaar met andere middelgrote (universiteit) steden zoals Delft (341) , Nijmegen (334), Groningen (342). Universiteitssteden zijn kwetsbaar meldt het rapport. Zo staat het sociale klimaat in Groningen onder druk. De laatste jaren wordt daar vaak overlast van studenten gemeld. In studentenwijken zijn campagnes om je na 10 uur s’ avonds je koest te houden. Na brandbrieven uit deze buurten werd een  overlast coördinator aangesteld.

Bij de foto: Rust en ruimte is in Leiden zeer matig volgens onderzoek alleen s’ morgens heel vroeg wel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *