Een kamer voor elke student?

D66 Leiden vindt dat als je in Leiden komt studeren aan de universiteit je er ook moet kunnen wonen. Volgens de Democraten bestaat er een studentenhuisvestingscrisis en moet snel voor studenten gebouwd worden. Ook dit jaar komen er weer honderden nieuwe studentenkamers bij, maar de vraag is nog altijd groter dan het aanbod. Maar is deze vraag niet boven proportioneel vergeleken bij werkende jongeren, starters en middeninkomens?

door Hans Schuurman

In deze weken ligt de gemeentelijke nota ‘Regulering van de woningmarkt’ ter inzage en de gemeenteraad beslist dit najaar over de woningtoedeling. Leiden telt 127.000 inwoners. Er staan ongeveer 30 duizend universiteitsstudenten studenten ingeschreven en 12 duizend studenten van de Hogeschool. Het aantal studenten heeft zich de afgelopen decennia verdubbeld. Het aantal buitenlandse studenten maakte daar een fors deel van deze ongecontroleerde groei uit. Mede daardoor ontstond grote druk op de Leidse woningmarkt hetgeen onder anderen resulteerde in opdeling (verkamering) van woningen die bestemd waren voor starters en middeninkomens. D66 verlangt dat naast de al beloofde 2.700 studentenwoningen, waarvan er al veel is gerealiseerd, nog eens 800 studentenwoningen worden gebouwd, want Iedere student verdient de kans om op kamers te gaan en op eigen benen te leren staan.”

Vergunningstelsel.

Bewoners van wijken die al of niet legaal verkamerd zijn, zijn sceptisch over deze woonruimte honger die actueel wordt door de ‘Regulering van de woningmarkt’ die ter inzage ligt. Hoe zit ’t met andere Leidenaren zoals werkende jongeren, starters en middeninkomens. Is het niet te rechtvaardigen dat Leidse jongvolwassenen aangewezen op een sociale huurwoning en daarop 7 jaar moeten wachten? Terwijl een vers aangekomen student uit Haarlem of Wassenaar via hun studentenvereniging meteen voor een kamer in aanmerking komt. Vertegenwoordigers van bewoners van verkamerde wijken als Transvaal, Noorderkwartier en de Kooi vinden dat studenten met minder dan één uur OV-reistijd gewoon achteraan moeten aansluiten bij woningtoewijzing. Een vergunningsstelsel dient te zorgen dat studenten uit bijvoorbeeld Friesland, Gelderland en Limburg het eerst aan de beurt komen.

Van Diepen: “Onze inzet is een leefbare stad. De nieuwe regels moeten meer balans brengen in verschillende wijken. Maar enkel de huidige woonruimte beter verdelen is niet voldoende. Daarom moeten we meer woningen toevoegen. Dan is het niet de vraag of we voor de ene of andere groep bouwen. Het is en en. Studenten zijn onderdeel van Leiden en zijn onze toekomst.”

Handhaven

De gemeente heeft als het om verkameren gaat in en aantal wijken geen goede staat van dienst. “In de praktijk kun je nog altijd in iedere woning in Leiden verkameren via de ‘splitsingstruc’, zeggen zij. Deze critici vragen eensluidend: “Gaat de gemeente haar regels ook handhaven?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *