Een kamer voor elke student?

D66 Leiden vindt dat als je in Leiden aan de universiteit komt studeren je hier ook moet kunnen wonen. Volgens de Democraten bestaat er een studentenhuisvestingscrisis en moet heel snel voor studenten gebouwd worden. Het verkameringsbeleid  heeft gunstig uitgepakt, vinden zij. Maar de vraag naar studentenwoningen overtreft nog steeds het aanbod. Is hun vraag niet boven proportioneel vergeleken bij de wensen van werkende jongeren, starters en middeninkomens?

door Hans Schuurman

In deze weken ligt de gemeentelijke nota ‘Regulering van de woningmarkt’ ter inzage en beslist de gemeenteraad dit najaar over woningtoedeling. Leiden telt 127.000 inwoners. Er staan ongeveer 30 duizend universiteitsstudenten studenten ingeschreven plus 12 duizend studenten van de Hogeschool. Het studentenaantal heeft zich de afgelopen decennia verdubbeld. Het aantal buitenlandse studenten maakte daar een fors deel van deze ongecontroleerde groei uit. Mede daardoor ontstond grote druk op de Leidse woningmarkt hetgeen onder anderen resulteerde in opdeling (verkamering) van woningen die eigenlijk bestemd waren voor starters en middeninkomens. D66 verlangt dat naast de al beloofde 2.700 studentenwoningen, waarvan er al veel is gerealiseerd, nog eens 800 studentenwoningen worden gebouwd. “Iedere student verdient de kans om op kamers te gaan en op eigen benen te leren staan,” aldus D66 gemeenteraadsfractievoorzitter  Sander van Diepen

Vergunningstelsel.

Bewoners van wijken die al of niet legaal verkamerd zijn, zijn sceptisch over deze woonruimte honger die in het gemeenteraaddebat weer actueel wordt door de nota ‘Regulering van de woningmarkt’ die ter inzage ligt. Hoe zit ’t met andere Leidenaren zoals werkende jongeren, starters en middeninkomens. Is het te rechtvaardigen dat Leidse jongvolwassenen aangewezen op een sociale huurwoning en 7 jaar op woonruimte moeten wachten? Terwijl een vers aangekomen student uit Haarlem of Wassenaar via hun studentenvereniging meteen voor een kamer in aanmerking komt. Vertegenwoordigers van bewoners van verkamerde wijken als Transvaal, Noorderkwartier en de Kooi vinden dat studenten met minder dan één uur OV-reistijd gewoon achteraan moeten aansluiten bij woningtoewijzing. Een vergunningsstelsel dient er voor te zorgen dat studenten uit bijvoorbeeld Friesland, Gelderland en Limburg het eerst aan de beurt komen.

Van Diepen: “Onze inzet is een leefbare stad. De nieuwe regels moeten meer balans brengen in verschillende wijken. Maar enkel de huidige woonruimte beter verdelen is niet voldoende. Daarom moeten we meer woningen toevoegen. Dan is het niet de vraag of we voor de ene of andere groep bouwen. Het is en-en. Studenten zijn onderdeel van Leiden en zijn haar toekomst.”

Handhaven

De gemeente heeft als het om verkameren gaat, in een aantal wijken absoluut geen goede staat van dienst. “In de praktijk kun je nog altijd iedere woning in Leiden verkameren via de ‘splitsingstruc’, zegt een woordvoeder. Deze critici vragen eensluidend: “Gaat de gemeente haar regels ook echt handhaven?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *