Uitslagen Stads en wijk enquête 2023 zijn geflatteerd

Twee jaarlijks houdt de gemeente een Stads- en Wijkenquête dit jaar voor de 17e keer. Ruim 2.400 Leidenaren worstelden zich door de vragenlijsten over meer dan 40 onderwerpen. De huishoudens in de Stevenshof zijn het grootst, in Binnenstad-Zuid het kleinst. De gemiddelde woningwaarde in het Boerhaavedistrict het hoogst en in Leiden-Noord het laagst? In de Merenwijk is de sociale cohesie het hoogst. En ca. 40.000 Leidenaren lezen het Stadsblad/Leids Nieuwsblad.

door Hans Schuurman

Volgens de stads enquête vond 71% van de Leidenaren niet wat zij zocht op de gemeentelijke website. En 12% vindt dat de gemeente niet goed wordt bestuurd tegenover 52% wel. Over meepraten met de gemeente is ongeveer de helft niet tevreden. Het rapportcijfer dat de gemeente krijgt over de totale dienstverlening is 7,1. En over iets het regelen bij de gemeente scoort men op de schaal 1 tot 10 was gemiddeld 7,3. Ouderen lager, jongeren hoger. De Leidenaar geeft een 7,9 voor woongenot in de buurt, voor onderhoud van de buurt 7,1. Hinderlijke overlast ervaart men van zwerfvuil en meeuwen. En de energiecoach sluit men in z’n haart. Toevallig schaft de gemeente die net af omdat ze ’t werk liever zelf doet. De meest bezochte culturele activiteit van Leidenaren is bioscoopbezoek.

Gelukkig

De Leidenaren geven zich zelfzelf gemiddeld een 7,7 op de vraag: hoe gelukkig voelt u zich? Mensen met een laag inkomen zijn minder gelukkig (7,3) goed verdieners (7,9). Leidse 75-plussers zijn het gelukkigst (8,1). Het aantal buurtgenoten die men kent met eenzaamheid, financiën of iets anders is sinds corona gestegen tot 37%. Het aantal mensen dat met zijn inkomen goed kan rondkomen is gedaald van 83% naar 78%; een kwart van onze stad moet wel eens bezuinigen op eten of kleding. In Leiden voelt 19% zich soms onveilig in het verkeer en 2% altijd. Bijna de helft van alle voetgangers ergert zich blauw aan te dicht langsrijdende auto’s, bussen en hebben last van geparkeerde fietsen of andere voertuigen.

Representativiteit

Helaas is Stads- en Wijkenquête 2023 niet erg representatief. Van de 9.765 Leidenaren aan wie de enquêtevragen werden toegezonden, antwoordden slechts 2.411, dat is een responspercentage van 25%. En 90% van de respondenten vulden in de enquête in altijd of meestal te gaan stemmen. Bij de laatste verkiezing Tweede Kamer kwam 81% op en bij de laatste gemeenteraadsverkiezing 54%. Dat zegt veel over het type respondent. Praktisch opgeleid mensen met een opleiding van maximaal vmbo bijvoorbeeld zeggen vaker niet te gaan stemmen dan anderen, omdat zij hebben geen vertrouwen in de politiek hebben. Het zet veel van de gepresenteerde cijfers op losse schroeven, de respondenten waren mensen die de tijd hadden en namen om een uur moeilijk vragen te beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *