Energietransitie duurzaam én betaalbaar?

Leiden wil ook in toekomst met de regio samenwerken in de energietransitie. Daarvoor is 1,2 miljoen euro nodig. Maar de stemmen staakten in de gemeenteraad, 19 vóór en 19 tegen. Verdeeldheid door gebrek aan vertrouwen of onzekerheid? Want hoe zit ’t met die warmtepijp uit de Rijnmond afkomstig van fossiele brandstoffen, zijn het commerciële partijen die energieprijzen dicteren en die keuzevrijheid die werd beloofd en hoe hoog wordt mijn energierekening?

Door Hans Schuurman  

Behalve fervente klimaatontkenners snapt iedereen nou wel dat klimaat veranderingen het gevolg zijn van de uitstoot van broeikasgassen, de CO2. En dat daarom fossiele brandstoffen, zoals aardgas, vervangen moeten worden door hernieuwbare, duurzame warmte – en energiebronnen, zoals restwarmte, geothermie, aquathermie, luchtwarmte en waterstof. Leiden wil in 2050 energieneutraal en CO2-vrij zijn en de gemeenteraad beslist de komende jaren welke warmtebronnen het beste bij een bepaalde Leidse wijken passen. Ondanks de verdeeldheid in de gemeenteraad kreeg Antje Jordan (D66) met haar voorstellen, die het stadsbestuur even ter zijde had geschoven, de volledige gemeenteraad achter zich.

Rijnmondwarmte

Wat vindt Jordan van de warmteaanvoer opgewekt door fossiele brandstoffen waarvan de pijpaanleg al een miljard euro kost? Is warmte uit het water van De Zijl (aquathermie) of benutting van de  warmtebron van het Elisabethziekenhuis (geothermie) geen veel betere optie? Jordan: “Ik vind dat je moet beginnen met lokale bronnen. Ik maak mij echter zorgen dat straks het regionale warmtenet uit Rijnmond toch voorrang krijgt. Omdat daarvoor grote, fossiele partijen onderling langjarige contracten hebben afgesloten die door provincie- en rijkssubsidies waardoor die op het eerste gezicht veel gunstiger lijken dan lokale bronnen. Lokale warmtenetten zoals in de Merenwijk en het Houtkwartier die met duurzame bronnen lage temperatuur warmte opwekken, leveren s’ zomers niets op, dat maakt hun ontwikkeling als warmtebron (te) duur. En ik weet nog niet precies of wij als gemeente straks gedwongen kunnen worden door het Rijk om afnemers te zoeken voor de Rotterdamse leiding maar dat zou ik heel onrechtvaardig vinden. Overigens het vermogen van de leiding uit Rotterdam is in het beste geval veel minder dan de helft van de warmtevraag”.

Ben je niet bang voor het prijsdictaat van die commerciële partijen? Jordan:”In de laatste raadsvergadering vertelde Antoine Teeuwen (SP) dat in de Achterhoek een gemeentelijke organisatie bestaat waar commerciële  bedrijven buitenshuis gehouden worden. Wethouder Yvonne van Delft laat zich hierover informeren”.

Vrije keuze

Kunnen Leidenaren straks hun warmtebron zelf kiezen, gewoon een beetje aan het gas blijven met een hybride warmtepomp? Jordan: “Vrije keuze heeft z’n beperkingen, bijvoorbeeld als die vrijheid anderen op kosten jaagt. Gasinfrastructuur afsluiten en ontmantelen gebeurt heus niet op stel en sprong. Maar steeds meer huizen gaan ‘van ’t gas af’ en dat maakt op den duur het onderhoud per aangesloten huishouden steeds duurder. Daar is een grens aan”.

Hittestress Volgens Jordan wordt hittestress hét probleem van de steden. “Nieuwbouw – en verbouw woningen worden steeds beter geïsoleerd en krijgen een heel lagere warmtevraag hebben. Zij kunnen prima verwarmd worden met lage temperatuur bronnen. En dan is een  Warmte- Koude Opslag (WKO) een duurzame methode om deze huizen te verwarmen en te koelen. Het is onlogisch deze woningen aan te sluiten op het hoge temperatuurnet uit Rotterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *