Voorzichtige Leidse begroting 2024 in ongewisse tijden

In de gemeente Leiden gaat 626 miljoen euro om. Hoe wordt dat geld in 2024 en de volgende jaren besteed? Wethouder Financiën Ashley North (GL) schreef er 348 bladzijden over. In zijn mondelinge toelichting gebruikte hij heel vaak het woord ‘behoedzaam’, verwees naar rente – en inflatieontwikkeling plus Oekraïne als beweeggrond. Wat merken de Leidenaren in hún portemonnee dat het stadsbestuur de z’n hand op de knip houdt?

door Hans Schuurman

Voor 2024 geldt de waarde van de onroerendezaakbelasting op 1 januari 2023. Die belasting wordt in 2024 met 8,2% verhoogd, 4,2% plus 4% voor indexering over 2023. De afvalstoffenheffing houdt de gemeente voor 100% kostendekkend. Die afvalstoffenheffing wordt in 2024 met 6,0% verhoogd, dat is inclusief 4,2% voor inflatie. De rioolheffing blijft ook 100% kostendekkend. Net als bij de afvalstoffenheffing hebben wijzigingen in aantallen huishoudens en oninbaarheid invloed op de tarieven. De rioolheffing wordt met maar liefst 13,7% verhoogd, inclusief de 4,2% inflatie. “Klimaatverandering maakt de investeringen in de openbare ruimte nodig. Het wordt steeds warmer en natter vandaar de noodzaak tot forse verhoging”, aldus onze stadspenningmeester North. De totale lastenverhoging voor de burgers, bedraagt dus 27,9%, dat inclusief 12,6% inflatiecorrectie. Voor Leidenaren die geen volledige prijscompensatie in hun loon, pensioen of uitkering krijgen, betekenen deze prijsverhogingen een flinke inkomsten achteruitgang, zo ook erkent North. “Er zijn regelingen voor (gedeeltelijke) ontheffing voor burgers die het niet kunnen opbrengen”, verzacht North deze bittere pil.

En wat gaan de Leidenaren verder merken van het behoedzame stadsbestuur? Er wordt niet meer (veel) geld geleend. De tijden van gratis geld is echt voorbij. Maar komt de gemeente in de problemen nu ze voor de oude leningen indertijd soms afgesloten voor 0 % procent rente nu 3 ½% betalen. North: “We hebben met deze eventualiteit rekening gehouden”. Hij vertelt dat woningbouw  de hoogste prioriteit houdt en sommige grote projecten worden getemporiseerd. Welke dan wel? Hij noemt met een verontschuldigend lachje de projecten Bibliotheek en de herinrichting van de Lammenschansweg. De begroting met de lastenverzwaring voor burgers wordt dit najaar besproken in de gemeenteraad. Het zijn deze gekozen stadsvertegenwoordigers die erover gaan en bepalen hoe € 626 miljoen naar hun politiek inzicht goed besteed wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *